18 114 kilometer med buss

18 114 kilometer - så långt har deltagarna i projektet #Bussigkompis tillsammans åkt med buss under tre månader. Det motsvarar en sträcka hela vägen mellan Luleå och Kapstaden i södra Afrika. 

I projektet #Bussigkompis utmanades femton bilister att använda bussen vid minst hälften av sina vardagsresor under tre månader med start november 2018. Deltagarna fick under perioden ett busskort som gjorde det möjligt för dem att resa så mycket de ville med både Luleå lokaltrafik och Länstrafiken i Norrbotten.

Deltagarna i #Bussigkompis har tillsammans åkt buss längs med hela jordklotet.

18 114 kilometer med buss

Tillsammans har deltagarna rest 18 114 kilometer med buss under projektets tre månader. Detta motsvarar en resa från Luleå till Kapstaden i Sydafrika och tillbaka norrut igen för att hamna i Harare i Zimbabwe. Detta är resor där bilen bytts ut mot bussen.

Minskade CO2-utsläpp

Jämför man den mängd koldioxid en buss släpper ut per kilometer med den en personbil släpper ut har deltagarna minskat sina utsläppa av koldioxid under projektet.

I genomsnitt har varje deltagare ersatt 1 206 kilometer bilresa med bussen.

  • För en person som i vanliga fall kör en bensinbil och åkt med LLT innebär detta att hen under projektet sparat in drygt 72 kilogram koldioxidekvivalenter.
  • Om samma person istället rest med länstrafiken hade hen under projektet sparat in drygt 65 kilogram koldioxidekvivalenter.

Ekonomiskt att välja bussen

En ny bil (exklusive värdeminskning) kostar mellan 37 000 kronor och 47 000 kronor per år beroende på inköpspris. En begagnad bil som köps kontant kostar mellan 31 000 kronor och 53 000 kronor per år. Detta kan jämföras med ett årskort på LLT som kostar 5 630 kronor för en vuxen.

Ändrade resvanor

Deltagarna har ökat sitt bussåkande under projektperioden jämfört med före. Före projektet åkte de flesta av deltagarna buss väldigt sällan. Efter projektet säger flera deltagare att de med stor sannorlikhet kommer att fortsätta åka buss.

Ett projekt i samverkan

Projektet #bussigkompis har genomförts som en del av L till Å – hållbart resande i Luleå tillsammans med Länstrafiken i Norrbotten och Luleå lokaltrafik.

 Här kan du läsa mer om projektet och årets deltagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text och illustrationer: Hållbart resande i Luleå

 

12 mars 2019

Logotyp