Ett år som Sunderbyskolan

Det är i början av det nya skolåret och ett år har gått sedan elever och personal från Hemängsskolan och Kläppenskolan startade upp som en gemensam skola – Sunderbyskolan.

Att sammanföra två skolor till en innebär mer än att bara renovera lokalerna. Två skolors traditioner och arbetssätt ska bli ett gemensamt, en förändringsprocess som behöver få ta sin tid.

– Jag tycker att det har gått bra för oss, även fast det funnits utmaningar som till exempel renoveringar av lokaler och att få ihop ett gemensamt arbetssätt. Vi har byggt en ny organisation, med hemvist, där elever och personal från båda skolorna samlats. Vi har också prioriterat arbetsmiljön för elever och personal. Det är viktigt eftersom vi är ju varandras arbetsmiljö, säger rektor Lena Sandberg.

Redan innan skolorna flyttade ihop började arbetet med att forma Sunderbyskolans traditioner tillsammans med skolråd (forum för samarbete med vårdnadshavarna) och elevråd. De gemensamma traditionerna och arbetssätten har varit viktiga för att alla ska känna tillhörighet.

Lena Sandberg, rektor, ser det som viktigt att prioritera arbetsmiljön.

Storyline skapar gemenskap

Ett återkommande arbetssätt som har visat sig skapa gemenskap och samarbete mellan klasserna och årskurserna är Storyline. Då sker undervisningen genom att lärare och elever tillsammans skapar en berättelse. Berättelsen utgör en röd tråd och skapar ett sammanhang för eleverna.

Under hösten har alla årskurser på skolan arbetat med en Storyline med temat Konstmuseet. Eleverna fick i uppdrag att skapa ett konstmuseum på Sunderbyskolan och de olika hemvisten har byggt upp gallerier där man lärt sig mer om konstnärer och skapat egen konst. Det har bland annat handlat om känslor – ilska, sorg och glädje och sätt man kan uttrycka dem på.

– Det är viktigt att få eleverna att känna att ingenting är fel. Det finns många olika vägar till att komma fram till en lösning och det blir berättelsen som blir det viktiga, berättar Karin Westerberg, lärare i årskurs 6.

Eleverna ser fördelar med sammanslagningen, från vänster : Julia Rosendahl, Alva Videhall, Moa Lundström och Tuva Uusitalo.

Fler kompisar

Eleverna Tuva Uusitalo, Moa Lundström, Alva Videhall och Julia Rosendal går alla i årskurs 3 och tänker på hur det första året varit.

– Det är kul att skolorna slogs ihop för då får man träffa mer kompisar, säger Alva.

– Vi har fått bättre mattider och vi har också fem tysta minuter i början när vi ska äta. Det är skönt, säger Moa.

– När vi jobbar med Storyline så är vi med alla treor. Man får lära känna många fler än dom i sin klass, det är kul, berättar Julia.

FAKTA

  • I januari 2018 startade Sunderbyskolan efter att tidigare Kläppenskolan och Hemängsskolan slagits ihop.
  • Det finns 65 medarbetare och cirka 480 elever på Sunderbyskolan.
  • Sunderbyskolan är en F-6 skola

Text och foto: Caroline Rönnberg

10 januari 2019

Logotyp