Faderullan, Traktorrondellen och Brandgatan

Nu är det beslutat - en gata och två rondeller på Porsödalen har fått sina namn. Snart kan Luleåborna passera Traktorrondellen och Brandgatan, fortsätta i rondellen Faderullan för att slänga hela faderullan. En rolig ordlek som har historiska rötter.

Vägen mellan de två rondellerna får namnet Brandgatan med syftning på placeringen av den nya brandstationen.

Porsödalens två cirkulationsplatser (rondeller) har nu fått sina namn och gatan mellan dem har döpts till Brandgatan.

Faderullan

Området ska enligt äldre Lulebor ha benämnts ʺFaderullanʺ. Det är ett både trevligt och roligt namn som även har en historia.

Namnet Faderullan kan signalera att ronellen vid ÅVC är vägen dit man levererar "hela faderullan" när man gör sig av med onödiga grejer, tömmer sitt förråd hemma eller river ut gammal inredning, med mera.

Faderullan var även en fastighet som ägdes (åtminstone under andra världskriget) av Rudolf Isakson (”Kuriren‐Isakson”). Under 1942 upplät Isakson fastigheten för odling av grönsaker. Anledningen till detta var en tävling i köksväxtodling som utlystes våren 1942 och riktade sig till ungdomar. Tävlingen, som var riksövergripande, var ett samarbete mellan Kristidsstyrelsen och Sveriges Ungdomsberedskap. Förslagsvis skulle man bilda odlingslag om fem personer och odla på ett område i storleken 50‐100 kvm.

Traktorrondellen

Namnet på rondellen kommer av att de tidigare gatunamnen Traktorgränd och Traktorvägen försvann och ändrades till Björkskataleden.

Brandgatan

Namnet Brandgatan ska associera till den nya brandstationens placering på Porsödalen.

FAKTA

  • Luleå kommuns namnberedningskommitté tar fram förslag om nya gatunamn och därefter fastställer Stadsbyggnadsnämnden det nya namnet.
  • Alla byggnadsentréer där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress.
  • För att få variation av namnen inom större planområden växlar man emellanåt mellan stig, slinga, ring, backe, gränd, led, stråk m.m.
  • Namn kan plockas från gamla historier om området, personer som bott på området eller något som man associerar området med, tex den militära anknytningen på området Kronan.

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun

20 december 2018

Logotyp