Förändringar i stöd till anhöriga

Socialförvaltningen föreslår att inga nya beslut om hemvårdsbidrag ska beviljas från och med 1 januari 2019.

– Vi har de senaste åren byggt ut stödet till anhöriga via anhörigcentrum på Bergvikens vård- och omsorgsboende. Tillsammans med flera andra insatser som anhöriga kan söka ger kommunen ett bra stöd, säger Lena Kruse, verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

Förslaget innebär att hemvårdsbidraget tas bort, istället erbjuds andra typer av stöd, till exempel via Anhörigcentrum.

Bidraget för vård i hemmet är en frivillig typ av stöd som flera av Norrbottens kommuner valt att ta bort. Det mest framgångsrika, enligt socialstyrelsen, är istället att erbjuda kombinationer av utbildning, psykosocialt stöd och olika typer av färdighetsträning till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom.

Flera studier visar dessutom att anhörigvård kan ha negativa fysiska och psykiska effekter på hälsa, särskilt hos de som ger omfattande vård och stöd i hemmet.

Anhörigcentrum erbjuder stöd

– Luleå kommun ligger idag väl framme när det gäller att erbjuda stöd till anhöriga. Anhörigcentrum på Bergvikens vård- och omsorgsboende erbjuder olika stödformer, till exempel stödsamtal, grupper och daglig verksamhet. Det går också att ansöka om andra insatser eller att använda öppna insatser som exempelvis kostnadsfri avlösning, säger Lena Kruse.

Beslut om hemvårdsbidrag tas i socialnämnden den 14 december.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

04 december 2018

Logotyp