Högt och lågt om kommunen

Luleås kultur- och fritidsmöjligheter får åter höga betyg av Luleåborna enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) senaste medborgarundersökning. Sämre betyg får bostäder och äldreomsorg.

När medborgarna får tycka till om kommunens verksamheter ger helhetsbetyget Luleå en 20:e plats bland årets 111 undersökta kommuner. Luleåborna är nöjdare än genomsnittet med 17 av 26 undersökta verksamheter.

cyklist på vinterväg

Luleåborna är nöjda med kultur- och fritidsmöjligheter som kommuen erbjuder.

Luleåborna är bland annat mer nöjda än genomsnittet med kommunens kultur- och fritidsmöjligheter samt med gång- och cykelvägar. Sämre betyg än genomsnittet ger Luleåborna till bland annat äldreomsorg och bostäder. Bostäder får dock ett högre betygsindex jämfört med fjolårets undersökning. Att komma i kontakt med kommunen får även det ett lågt betyg i årets undersökning, vilket är en försämring från ifjol.

SCB:s medborgarundersökning fokuserar på tre områden; kommunen som en plats att bo och leva på, dess verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen.

FAKTA SCB:s medborgarundersökning

Text: Stina Östman

Foto: Luleå kommun

28 januari 2019

Logotyp