Ledarskap i fokus

Årets ledare och ledarskap var i fokus när kommunens chefer träffades i Luleå energi arena på den Stora ledardagen. Temat för i år var ledarskap i förändring. Ledardagen arrangerades för elfte året i rad.

Drygt 300 chefer lyssnade bland annat till kommundirektör Mikael Lekfalk som pratade om det goda arbete som görs, om kommunens goda rykte i landet, om stolthet, mod och behovet av förändring.

Lekfalk lyfte även de utmaningar som Luleå kommun tillsammans med alla Sveriges kommuner står inför, med en åldrande befolkning och svårigheter att rekrytera arbetskraft.

– Vi har en jättestor möjlighet att tänka ut ett nytt sätt att arbeta. Vi är precis i början av det nu. Vi behöver jobba med vår egen kultur, vårt sätt att tänka och agera utifrån en gemensam plattform. Ledarskapet kommer att vara otroligt viktigt.

Kommundirektör Mikael Lekfalk lyfte vikten av ledarskap för att nå förändring.

Årets ledare 2019

Varje år i samband med ledardagen utses Årets ledare. Syftet är att uppmärksamma en duktig chef som nått goda resultat tack vare sitt ledarskap.

Årets ledare 2019 är Daniel Ekervhén, sektionschef inom vatten- och avloppsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Motiveringen lyder:

”Daniel är sektionschef inom stadsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppsavdelning och har med ett stort engagemang och tillit till gruppen skapat en god arbetsmiljö med stor arbetsglädje. Daniels förmåga att involvera hela arbetslaget där varje individ bidrar skapar ett engagemang och en vilja att arbeta med ständiga förbättringar.

Genom sitt närvarande ledarskap och sin kommunikativa förmåga har Daniel skapat en kultur där bemötande av medborgare och kollegor alltid bygger på respekt och nyfikenhet.

Daniel är ett föredöme för verksamheten då han genom sitt positiva förhållningssätt och sin ödmjukhet skapar trygghet och får medarbetare att växa och vara delaktiga.”

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo, Åsa Thomtén Jacobsson

19 mars 2019

Logotyp