Luleå lär av Kanadas integrationsarbete

Luleå kommun vill bli bättre på att ta emot och integrera nyanlända flyktingar i samhället. Ett sätt är att lära av hur andra städer och länder arbetar. 
– Kanada är ett föregångsland och vi kan lära oss mycket av hur de hanterar dessa viktiga och aktuella frågor, säger Anna Broström, förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Fler människor än tidigare är på flykt i världen. Luleå kommun har sedan många år tagit emot nyanlända som fått uppehållstillstånd enligt avtal med staten.
Kommunens flyktingmottagning omfattar mottagandet av ensamkommande barn, nyanlända flyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

Representanter från Luleå kommun besökte bland annat ett så kallat Welcome House under besöket i Vancouver, Kanada. På bilden Peter Danell, Magnus Johansson och Sven Lindahl.

Etablering och mångfald

I januari i år representerade Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun under en kunskapsresa till Vancouver, Kanada.

Det var Region Kronoberg som bjöd in till en gemensam resa under temat Etablering och mångfald i praktiken. På plats fanns deltagare från ett flertal regioner och kommuner i Sverige. Syftet med resan var att se vad kommunen kan lära av Kanadas modell för invandring.

– Kanada lyckas bra med integrering och har en snabbare process än här. Vi ville veta hur de möjliggör detta och varför? För de nordiska länderna är Kanada i många frågor ett mönsterland för etablering av nyanlända invandrare, säger Anna Broström.

Världsledande inom integration

Kanada har under senare år utmärkt sig som världsledande inom integration. Landets invandrare har högre grad av sysselsättning och bättre möjligheter att klättra på samhällsstegen än i Sverige.

– Vi behöver se på vilket sätt de arbetar och vad de gör för att vara så framgångsrika, för att se hur vi i vårt arbete med att integration, arbetsmarknad och utbildningar kan utvecklas och bli bättre, fortsätter Anna Broström.

Under det veckolånga besöket gjorde de bland annat ett studiebesök på Immigrant Services Society of BC (ISSofBC), som har ett Welcome House. Det är en organisation där immigranterna  tas emot och slussas genom ett flertal olika program, skräddarsydda utifrån individens behov - allt för att de så snabbt som möjligt ska ges möjlighet att klara sin egen försörjning.

Samverkan och struktur

Gemensamt för Kanadas organisationer är att det finns en tydlighet och struktur för integrationsarbetet och en samverkan på alla nivåer. Deras framgångsrika sätt att ta sig an frågorna hoppas Luleå kommun kunna inspireras av.

– Vi har fått många idéer och tankar på hur vi ska utveckla vårt arbete i kommunen för att bättre integrera våra nya Luleåbor. Luleå kommun står inför att effektivisera organisationen de kommande fyra åren och då är det viktigt att se vilka möjligheter som finns för att detta arbete ska bli så bra och effektivt som möjligt, säger Anna Broström. 


FAKTA

  • Luleå kommun tar varje år emot ett drygt hundratal flyktingar. Uppskattat antal för 2019 är 108 personer
  • Flyktingmottagningen hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser
  • Kommunens uppdrag är även att erbjuda Svenska för invandrare (SFI) och Samhällsorientering till nyanlända
  • I januari 2019 har kommunen totalt sex tillfälliga boenden för flyktingar. Några av dem kommer dock att avvecklas under året.
  • Mer om kommunens arbete med flyktingmottagning på lulea.se härlänk till annan webbplats          

Text: Malin Taavola
Bild: Luleå kommun

31 januari 2019

Logotyp