Luleå nominerad till Sveriges Kvalitetskommun

Luleå kommun har i drygt tre år deltagit i ett antal undersökningar och utvärderingar av kommunens kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Det har resulterat i att Luleå tillsammans med fyra andra kommuner nu blivit nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019.

Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Kvalitetsmässan, SACO och Vision. Utöver Luleå är även Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm nominerade.

Luleå, Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm är nominerade till Sveriges Kvalitetskommun 2019.

– Vi har de senaste åren fått många utmärkelser som visar att Luleå ligger i topp bland Sveriges kommuner. Det bekräftas ännu en gång med denna nominering då vi i hård konkurrens ska jämföras med andra kommuner och värderas utifrån kvalitet. En stor eloge till alla våra duktiga medarbetare och chefer vars dagliga arbete ute i verksamheterna ligger till grund för nomineringen, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Nästa steg blir att de fem kommunerna ska granskas av en expertgrupp inom SKL, bland annat genom en resultatanalys och finansiell analys. Resultatanalysen utgår till största delen från mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet som innehåller olika nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges Kvalitetskommun 2019 bestäms av en jury. Vinnaren presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12 november.

FAKTA

  • Sveriges Kvalitetskommun har delats ut vartannat år sedan 2003. Tidigare vinnare är Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholm 2009, Kungsbacka 2011, Örebro 2013, Kävlinge 2015 och Helsingborg 2017.
  • Juryn består av representanter från bland annat SKL, Kvalitetsmässan, SACO och Vision.
  • Till grund för juryns beslut ligger bland annat undersökningarna Kommunkompassen och Kommunens Kvalitet i Korthet samt resultatanalysen och den finansiella analysen.
  • Mer information: https://kvalitetsmassan.se/utmarkelser/sveriges-kvalitetskommun/länk till annan webbplats

Text: Susanne Lundblom

Illustration: SKL/Kvalitetsmässan. Foto: Peter Rosén.

26 april 2019

Logotyp