Nya avgifter för hemtjänsten

Socialförvaltningen föreslår att avgifterna för hemtjänst och särskilt boende höjs från och med årsskiftet. Förslaget har tagits fram efter jämförelser med liknande kommuner.

– Nivåerna för hemtjänst har varit oförändrade sedan maxtaxan infördes 2002. Förslaget, som beräknas öka intäkterna med 6,3 miljoner kronor per år, har tagits fram efter analys av jämförbara kommuners avgifter där Luleå legat lågt under flera år, säger Ida Johansson, avdelningschef för ekonomi och infrastruktur.

Äldre person blir omhändertagen av vårdare

Avgiftsnivåerna för hemtjänsten har varit oförändrade sedan 2002 och förslaget är nu att de höjs.

Fler tjänster ingår i maxtaxan

Trygghetslarm, hemsjukvård och medicinsk fotvård föreslås ingå i maxtaxan. Det innebär att fler brukare snabbare når maxtaxan och att den totala höjningen inte blir lika stor för de brukare som använder tjänsterna.

– Vi har uppskattat att ungefär 40 procent av hemsjukvårdspatienterna kommer upp i maxtaxa och därför befrias från ytterligare avgifter, säger Lena Kruse, verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

Antalet avgiftsnivåer föreslås också minska från fem till tre.

Beslut i socialnämnden

Om socialnämnden antar förslaget i slutet på november går det vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Tillgänglighetsrådet kommer att få yttra sig över förslaget.

Förslaget i korthet

Maxtaxa: 2044 kr (tidigare 1772 kr)
Särskilt boende, omsorgsavgift: 2044 kr (följer maxtaxa)
Hemtjänst:

  • 1-5 tim/mån: 800 kr
  • 6-24 tim/mån: 1431 kr
  • > 25 tim/mån: 2044 kr

Ingår fortsättningsvis i maxtaxan:

  • Trygghetslarm: 259kr/mån
  • Hembesök: 250kr/besök
  • Hemsjukvård: 300kr/mån
  • Medicinsk fotvård 200 kr (avgiften gäller inte hemsjukvårdspatienter eller patienter på särskilt boende som betalar omsorgsavgift)

Text: Bo Pettersson

Foto: Shutterstock

07 november 2018

Logotyp