Språklig sagoteater på förskola

Vid Storskiftets förskola i Sunderbyn lockades både barn och pedagoger att på ett lekfullt sätt använda ord på meänkieli. Sagoteater på meänkieli är en av de satsningar som görs för att stärka arbetet med de nationella minoriteterna.

– Vi tycker att det är bra att visa att det finns fler språk än bara svenska och där är det bra att lyfta minoritetsspråken säger Eva Tornberg, förskolechef.

Daniel Särkijärvi, språk- och kulturinspiratör, turnerar med sin sagoteater i några av Luleå kommuns förskolor.

På Storskiftets förskola används det finska språket en del av dagen på olika sätt. Med stöd av modersmålslärare i finska har personalen inarbetade arbetssätt som fungerar bra.

– Vi arbetar språkutvecklande genom att använda sagor, rim och ramsor, digitala verktyg samt även i de situationer som uppstår vid till exempel lunchen eller vid påklädningen, säger Eva.

Lära genom lek

Jill Nordström, förskollärare och Eva Tornberg.

Idag blir det extra fokus på meänkieli när Daniel Särkijärvi som är språk- och kulturinspiratör hälsar på med sin sagoteater. Daniel är på turné i några av Luleå kommuns förskolor. Sagoteatern är mestadels på svenska men på ett skickligt och naturligt sätt vävs ord in på meänkieli.

– Det är många faktorer som spelar in när du ska lära dig ett till språk, själv lärde jag mig meänkieli i vuxen ålder men hörde ofta språket som barn, säger Daniel.

Under sin skoltid pratade Daniel endast svenska, det var först i 19 års åldern som han lärde sig förstå och prata finska och långt därefter kom meänkielin.

– Jag plockade in meänkieliord i finskan, och sakta men säkert har finskan omvandlats till meänkieli, berättar Daniel.

På Storskiftets förskola ser de arbetet med språk som så mycket mer än bara att lära sig ett till språk, det belyser också olika kulturer och kan förstärka identiteter.

– Språk är berikande och att lära genom lek är nyckeln till mycket. Där får vi många bra tips och idéer från Flerspråkscentrum och deras metodutvecklare, säger Eva Tornberg.

FAKTA

  • Flerspråkcentrum är ett resurscenter och en bemanningsenhet som stöttar skolor och förskolor i Luleå kommun i en likvärdig utbildning av flerspråkiga barn och elever.
  • Barn som talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk har rätt till ett förstärkt språkstöd i förskolan.
  • Hösten 2019 öppnas en tvåspråkig förskola i meänkieli, finska och samiska vid Charlottendals förskola i centrala Luleå.

Text och foto: Charlotte Högnelid

06 december 2018

Logotyp