Arbete som ger mervärde

Tvätteriet på Bergvikens vård- och omsorgsboende drivs av FourM, ett arbetsintegrerande socialt företag. De vill skapa arbetstillfällen för personer som av någon anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Vi träffar Birgitta Wirén, Susanne Näslund och Carola Magnusson på tvätteriet på Bergviken. De utgör halva styrelsen för FourM och har alla tre, av olika anledningar, själva upplevt känslan av att stå utanför arbetsmarknaden. Genom företaget vill de nu skapa arbetstillfällen för personer som befinner sig i liknande situation.

– Det kan handla om personer med olika former av funktionsbegränsningar, som varit långtidssjukskrivna, har svårt med svenska språket eller av annan anledning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan hända alla, berättar Carola Magnusson.

Simon Lindberg och Kenny Lulauzi jobbar på tvätteriet.

Simon Lindberg och Kenny Lulauzi trivs på tvätteriet och känner sig uppskattade för det arbete de gör.

Carola Magnusson, Susanne Näslund och Birgitta Wirén på bilden.

Carola Magnusson, Susanne Näslund och Birgitta Wirén.

Sedan den första juni i år driver FourM, på uppdrag av Luleå kommun, tvätteriet på Bergvikens vård- och omsorgsboende. Här jobbar idag tre personer med att tvätta kläder och sängkläder för runt 150 boende. Sedan tidigare driver företaget även Luleå städ- och hemservice, Råneå städ- och hemservice och stationsvärdsverksamheten på järnvägsstationen. Alla på företaget jobbar utifrån sin egen förmåga.

– På grund av olika begränsningar orkar vi inte arbeta lika mycket eller i samma tempo som människor utan dessa begränsningar, säger Susanne Näslund.

Utveckla samarbetet

Luleå kommun vill bidra till ett hållbart samhälle där så många som möjligt är integrerade i arbetslivet. Därför jobbar kommunen aktivt med att utveckla samarbetet med sociala företag. Det gör man bland annat genom att reservera en del upphandlingar för sociala företag, eller genom att ställa sociala krav i samband med upphandlingar. Kommunens mål är att sociala krav ska ställas i minst 15 upphandlingar varje år.

Tjänster med mervärde

Birgitta Wirén på FourM menar att företag och privatpersoner som köper deras tjänster får ett mervärde.

– Samhällsekonomiskt är det en vinst att ge personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden en möjlighet till meningsfull sysselsättning. Och för den enskilda individen är det otroligt viktigt att ha ett arbete och känna sig behövd, säger Birgitta.

FourM

  • FourM står för mål, mening, mervärde, medbestämmande.
  • Verksamheten startade i oktober 2015.
  • Elva anställda varav sex personer jobbar heltid.
  • Drivs som ett arbetskooperativ.

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Text: Monika Aunes

Foto: Anders Alm

06 december 2018

Logotyp