Bättre snurr i trafiken

En ny rondell ska byggas i korsningen Haparandavägen/Banvägen/ Midgårdsvägen. Arbetet påbörjas preliminärt april 2019 och kommer att medföra en hel del störningar för trafiken.

Bygget av en ny cirkulationsplats är ett omfattande arbete för att skapa en bättre trafikmiljö i framtiden. Stadsbyggnadsnämnden informerades på sitt möte den 13 december om det kommande byggprojektet.

– Det går tyvärr inte att göra en så här stor ombyggnation utan att det blir besvärligt för trafikanterna under en tid. Det är en bra lösning för trafiksituationen i korsningen, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Idag är trafiksituationen i korsningen Haparandavägen/Banvägen, Midgårdsvägen besvärlig. Under rusningstid kan det många gånger bli köbildning ända in i Mjölkuddsrondellen, vilket stoppar upp all trafik.

Det har länge upplevts vara problem med den stora korsningen Haparandavägen/Banvägen/Midgårdsvägen med köbildningar och farliga möten. Lösningen blir en cirkulationsplats (rondell). För att trafiken ska löpa smidigare kommer även en så kallad påkörningsfil att anläggas upp på riksväg 97 vid Mjölkuddsrondellen. För gående och cyklister kommer det att bli övergångsställen kring rondellen i varje riktning.

Arbetet med den nya rondellen samordnas med Östra länkens ledningsdragning och byggandet av en ny korsning för den nya brandstationen. Det kommer med andra ord att bli en hel del vägarbeten i området under en tid framöver.

Haparandavägen helt avstängd under en tid

Arbetet planeras så att trafiken ska kunna flyta efter Banvägen/Midgårdsvägen under byggtiden. Däremot kommer Haparandavägen mellan Mjölkuddsrondellen och korsningen Banvägen, Midgårdsvägen att stängas under en period. Preliminärt under april till och med oktober 2019.

Att man väljer att stänga av vägen helt beror på att det under den befintliga vägbanan finns många ledningar och kablar, vissa dessutom på stort djup. Arbetet beräknas bli klart avsevärt snabbare om den stängs helt under en tid istället för att ha delar öppna i omgångar.

Hänvisningar av trafik

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer information att läggas ut på lulea.se. Det kommer även att skyltas tydligt med hänvisningar för trafiken. Målet är att alla ska veta varför vi tar plats och vilka vägar man kan välja istället.

Ett tips – ta bussen

Ett tips är att under byggtiden åka kollektivt då bussarna går som vanligt. Det gäller både lokaltrafiken och länstrafiken. Det kommer även att vara möjligt att ta sig fram till fots och med cykel.


FAKTA

  • Följ aktuella störningar i trafiken
  • Östra länken är ett av Luleå kommuns största anläggningsprojekt genom tiderna. Ett nytt vatten- och avloppssystem byggs för att klara en växande befolkning under de kommande hundra åren.
  • Läs om projektet Östra länkenlänk till annan webbplats
  • I Porsödalens industriområde byggs det för att placera en ny station för räddningstjänsten och SOS Alarm.
  • Läs mer om projektet Risslan - ny brandstationlänk till annan webbplats

Text och bild: Anita Sundberg

13 december 2018

Logotyp