Luleåborna blir fler

Statistiska centralbyråns (SCB) officiella befolkningssiffror för 2018 visar att Luleå kommuns folkmängd fortsätter att öka, men långsammare. Vid utgången av december förra året uppgick Luleås befolkning till 77 832 personer.

I 213 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2018 jämfört med föregående år. I Norrbotten var det bara Luleå kommun som ökade. Både Luleås födelsenetto och flyttnetto var positivt, det vill säga det föddes fler än det dog och det flyttade in fler än det flyttade ut.

Den 31 december 2018 uppgick Luleås befolkning till 77 832 invånare, en ökning med 362 personer jämfört med året innan.

Totalt 755 barn föddes i Luleå kommun under 2018 och 690 personer avled. 4 085 personer flyttade in till Luleå och 3 788 flyttade ut. Sammantaget ledde det till att Luleå växte med 362 personer under förra året.

Det betyder att Luleå kommun inte uppnådde sitt befolkningsmål på 600 fler Luleåbor under 2018. Den främsta orsaken är att utflyttningen ökade. Ungefär 270 personer fler flyttade ut från Luleå under 2018 jämfört med året innan.

Även sett till Sverige som helhet har befolkningsökningen tappat fart. Den svenska folkökningen 2018 var 12,1 procent mindre än året innan. Trots det ökade befolkningen med nästan 110 000 personer och den 31 december 2018 var folkmängden i Sverige 10 230 185 personer.

Källa: SCB

Text: Susanne Lundblom

Foto: Per Pettersson

25 februari 2019

Logotyp