Luleå placerar sig högt i nationell kommunranking

Luleå kommer på sjunde plats i klassen städer/stadsnära kommuner när tidningen Dagens Samhälle granskar kommunernas utveckling de senaste åren och hur väl rustade de står inför framtiden.

Det är femte året i rad som Dagens Samhälle utser årets superkommuner genom att granska Sveriges samtliga 290 kommuner och rangordna dem utifrån en mängd olika parametrar. Rankingen bygger på officiell statistik. 

Dagens Samhälle har i årets mätning granskat kommunerna inom sammanlagt 18 kategorier. Luleå placerar sig på 22:a plats bland Sveriges samtliga 290 kommuner.

Tidningen har tittat på de senaste siffrorna och den historiska utvecklingen inom ett antal kategorier – som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt inflyttning. De har också vägt in ett antal framtidsfaktorer genom kategorier som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Nytt för årets mätning är att även sju Agenda 2030-kategorier är inkluderade.

Luleå har placerat sig högt alla år, och i år är inget undantag. På plats 22 av landets samtliga 290 kommuner och på plats sju av 108 kommuner i klassen städer/stadsnära kommuner. Enligt Dagens Samhälle är ”förklaringen till den höga placeringen främst framgångarna inom kategorierna Ekonomi och Skola”.

Årets superkommun 2019 inom respektive klass blev:

Storstadskommun: Stockholm
Städer/stadsnära kommuner: Halmstad
Småstads- och landsbygdskommuner: Varberg

FAKTA

Text: Susanne Lundblom

Foto: Joakim Höggren, Peter Rosén

16 maj 2019

Logotyp