På väg mot en hållbar stad

En av världens nordligaste solkraftsparker och Europas nordligaste elbusslinje. I Luleå satsas det hårt på hållbarhet och minskad klimatpåverkan genom en rad pågående och kommande satsningar.

Redan 2015 tecknade Luleå kommun borgmästaravtalet, ett initiativ där man åtar sig att genomföra EU:s klimat- och energimål, vilket bland annat innebär att koldioxidutsläppen i kommunen ska minskas med 60 procent mellan 1995-2030.

Som ett led i detta jobbar de kommunala bolagen Luleå Energi, Lumire och LLT aktivt med frågan.

LLT buss vid busshållplats

Tillsammans med kommunen och Luleå Energi har LLT infört elbussar.

Hållbar kollektivtrafik

LLT strävar efter att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Med 71 bussar som tillsammans kör 3,3 miljoner kilometer per år är det av stor betydelse vilken energikälla som används. Idag kör LLT med biodiesel, biogas och el. När de löpande förnyar bussparken värderar de alltid miljöaspekterna högt.

Tillsammans med kommunen och Luleå Energi införde LLT elbussar i oktober i år. Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, är den första elbusslinjen i Luleå – och därmed även den nordligaste i Europa.

Två laddstationer som ska ladda bussarna med el är på plats, en på vardera ändhållsplats på Kronan och Porsön. Luleå Energi förser bussarna med el från vattenkraft samt driver och underhåller de två laddstationerna.

Satsning på källsortering

Från Lumires håll jobbar man hårt för att hela Luleå ska bli dubbelt så bra på källsortering. Redan idag ligger Luleå över snittet i riket där 40 procent i jämförelse med 30 slänger rätt saker i den gröna tunnan.

– Vi ligger en bra bit över snittet men jag skulle vilja säga att målen i Sverige är för lågt satta. 80 procent rätt i den gröna tunnan till 2030 är målet där en del av utmaningen är att få folk att sortera även när de inte är hemma, säger Erik Öhrling, vd Lumire.

Som ett led i detta har Lumire bland annat ett samarbete med Luleå kommun och stans idrottsföreningar BC Luleå, Luleå Basket och Luleå Hockey.

– Det här gör att vi når ut till många Luleåbor. För det är mycket det här det handlar om, att ändra beteendet hos Luleåborna. Infrastrukturen finns, vi har miljöstationer och har ökat öppettiderna för återvinningscentralen på Kronan, säger Erik Öhrling och fortsätter:

– Det syndas mycket med matavfall, plast och papper. Där finns stora volymer att vinna. Och det här går vi också ut och informerar om. Bland annat har vi träffat studenterna på Porsön och i samarbete med miljöskolan erbjuder vi en utbildning i källsortering till alla femteklassare i kommunen.

 

Laddstation elbilar

Utöver solkraftsparken satsar Luleå Energi även på att bygga ut laddinfrastrukturen i regionen.

Luleås första solkraftspark

På Luleå Energi satsar man på minskad klimatpåverkan både i den egna verksamheten och för Luleåborna.

– Ett bra exempel på en sådan investering är den solkraftspark som byggs nära Sunderby sjukhus. Framtidens energikällor kommer i högre grad vara förnybara och solkraft blir vanligare och vanligare globalt, säger Sofia Antonsen, chef för Kund och Utveckling på Luleå Energi och fortsätter:

– För oss i Luleå är det därför viktigt att vara en del av den utvecklingen och vi vill se hur tekniken kan användas här på våra breddgrader och med vårat klimat.

Parken blir en av världens nordligaste och kommer att bestå av 3 000 paneler, vilka förväntas producera hushållsel motsvarande 300 villor varje år. I parken kommer man dessutom testa en ny teknik som fångar sol från båda sidorna av panelen och som man tror kommer vara extra fördelaktig för snörika vintrar och soliga somrar.

– Vår solkraftspark kommer vara den första parken som testar denna teknik i så stor omfattning. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen, säger Sofia Antonsen och fortsätter:

– Om man även vill ha solceller hemma så erbjuder vi också solcellspaket där det ingår en nyckelfärdig solcellsanläggning för tak. Ett annat område som vi jobbar med är laddinfrastruktur för elbilar där vi placerar ut laddstationer runt om i kommunen, för att underlätta för alla som kör laddbilar. Även här erbjuder vi paket med laddbox för hemmabruk eller laddning på jobbet.

– Att minska vår klimatpåverkan är viktigt, men att röra sig mot en hållbar framtid innebär också att ta hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter. Inom Luleå Energi-koncernen är det avgörande att alla dessa delar hänger ihop, säger Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi.

Text: Luleå kommun

Foto: Luleå kommun och Luleå Energi

06 november 2018

Logotyp