Projekt för fortsatt tillväxt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att anslå medel till olika projekt för att främja tillväxt.

Luleå vill bli Årets stadskärna, medel för en förstudie beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade flera projektansökningar och beslutade om att anslå medel till följande projekt:

  • IUC Norrbottens projekt Social Media Selling får maximalt 450 000 kronor under 2019-2021. Projektet hjälper småföretag med strategier för digitala affärsmodeller, marknadsföring och försäljning.
  • 206 000 kronor går till en förstudie som blir första steget i arbetet för att Luleå kan bli Årets Stadskärna 2022.
  • LTU Green Fuels får 150 000 kronor för fortsatt forskning med att omvandla skogsindustrins bi- och restprodukter till flera olika typer av förnybara drivmedel och kemikalier.

Planbesked Kallax

Ett annat beslut från dagens sammanträde var För att kunna utvidga verksamheten vid Kallax företagsstad lämnar kommunen ett positivt planbesked om ändrad detaljplan. Kommunstaben hade däremot föreslagit att kommunen lämnar ett negativt planbesked med hänsyn till mycket höga naturvärden i form av gammal tallskog på Kallaxheden samt att ärendet kan få en prejudicerade verkan, att fler fastighetsägare vill ta grönområden i anspråk.

Arbetsutskottets beslut motiverades med att fastighetsägaren avser att utöka verksamheten och skapa 15 arbetstillfällen.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

25 mars 2019

Logotyp