Breakdance-SM i Luleå

Kulturnämnden anslår 90 000 kronor till Exiled dance crews för att arrangera breakdance-SM i oktober nästa år. Syftet är att samla dansare från hela Sverige för en dansfest i tre dagar. Svenska mästerskapen i breaking äger rum den 3–5 oktober 2019 i Luleå Energi Arena.

Exiled dance crew tänker sig ett tredagarsevent som första dagen lyfter fram Norrbottens urbana kultur med workshops och föreställningar samt koreografitävlingen Skapa dans. Dag två och tre ska själva SM-tävlingarna hållas.

kvinna breakdansar

Breakdancer från hela Sverige samlas och tävla i Luleå i oktober nästa år.

SM i breaking har funnits i Sverige sedan 1995 och alla tävlingar har hållits i södra Sverige med Stockholm som den nordligaste arrangerande staden.

Målsättningen är att minst 500 besökare varav 400 är gäster och 100 tävlande besöker arrangemanget samt att lyfta Luleå som en bra stad för den urbana kulturen i Sverige.

Arrangemanget riktar sig främst till barn, unga och barnfamiljer och anordnas i samarbete med förutom Luleå kommun, Devote, ABF och Region Norrbotten.

Exiled har även sökt pengar från kommunstyrelsen för tävlingen, men den ansökan är inte behandlad ännu.

FAKTA Breakdance

  • Har sitt ursprung i hiphop-kulturen i New York på 1970-talet där det var väldigt tuffa förhållanden på många sätt. Hiphoppen spred sig över Europa och resten av världen på 1980-talet.
  • Hip-hop-kulturen välkomnar alla oavsett etnicitet eller nationalitet, kön eller social status.
  • Mål med breaking SM i Luleå är att länka samman ungdomar från olika kulturer och skapa en större förståelse.

Text: Therese Hedman/Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

14 december 2018

Logotyp