SM-vecka kommer till Luleå/Boden

I slutet av mars nästa år är det Luleå/Boden som tar över stafettpinnen för SM -veckan 2020. Det förberedande arbetet har pågått under en tid och sedan januari finns en projektgrupp i gång för att ro evenemanget i hamn.
– Det är ett jättefint samverkansprojekt där två kommuner gör ett arrangemang tillsammans och vi arbetar för att fördela tävlingarna i de olika städerna, säger Sandra Ottosson, projektledare för SM-veckan 2020.

Nyligen avslutades SM-veckan i Sundsvall och där fanns projektgruppen med för att samla på sig information, idéer och smarta lösningar att använda för evenemanget i Norrbotten. Fördelningen av sporter på lämpliga arenor och därtill hörande logistik var en av de stora utmaningarna som noga studerades och i slutet på april ska projektgruppen presentera idrotterna som får visa upp sig i Norrbotten.

SM-delegationen från Norrbotten besökte Sundsvall för att se och lära. Här ses Ola Karvonen Boden, Petter Wikström Luleå, Mattias Kenttä Luleå, Per-Erik Halvardsson Luleå, Eva Sundgren Luleå, Roger Arespång Boden och Sandra Ottosson Boden.

Urval av tävlingar

För närvarande pågår arbetet med att sammanställa alla sökande idrotter och att göra ett urval av dem som får ingå i SM-veckan.
– Anmälningar har kommit in sedan mitten av januari och vi har uppemot tjugo olika sporten med olika grenar på listan, säger Sandra Ottosson.

Att välja vilka idrotter som ska delta innebär att utreda många olika faktorer. Placering, arena, logistik för tävlande och publik.
– Det är många delar som ska passa in och vi vill ju fördela tävlingarna så att det blir intressant för så många som möjligt.

Logistisk utmaning

Att arrangera ett SM i två städer under samma vecka innebär som nämnts en logistisk utmaning. Det gäller att förflytta stora mängder människor på ett så smidigt och samtidigt hållbart sätt som möjligt. Och redan nu pågår samtal med bussbolag och pendeltåg mellan Luleå och Boden.
– Pendeltågstrafiken startar ju redan i vår och vi har stor förhoppning om att kunna sy ihop bra lösningar tillsammans med tågoperatören för att få kommunikationen att passa med det program vi arbetar fram, säger Sandra Ottosson.

 

Sandra Ottosson, huvudprojektledare för SM-veckan i Boden/Luleå som går i stapeln i slutet av mars 2020 pratade med två glada volontärer på årets SM upplaga i Sundsvall.

Resurskrävande

Att arrangera en SM-vecka innebär även att det kommer att krävas enorma resurser av föreningsfolk och volontärer som har möjlighet att arbeta under veckan. Många av tävlingarna pågår under dagtid och då gäller det att vara ute i god tid för att folk ska kunna lägga om arbetsscheman eller kanske till och med ta ledigt för att vara behjälpliga.
– Ja, det här är ett stort arrangemang och vi får hoppas att Luleå- och Bodenborna ser möjligheten i att visa att vi kan arrangera stora tävlingar här och att så många som möjligt ställer upp för att göra evenemanget bra, säger Sandra Ottosson.

Förutom själva idrottstävlingarna skall de båda städerna skapa kringarrangemang under rubriken ”Folkfest” och även där behövs goda idéer och entreprenörer som inser vikten av att synas och bjuda på festliga inslag.

SM-delegationen från Norrbotten besökte Sundsvall för att se och lära. Per-Erik Halvardsson och Ola Karvonen kollade in logistiken för SM rallyt på Bergåkra Travbana i Sundvsall och fick värdefulla tips av arrangörerna.

Kriterier för värdstad

Att bli utvald till att arrangera SM-veckan är på många sätt ett stort godkännande av värdstaden/städerna. Det är ett stort antal kriterier som ska uppfyllas. Exempelvis ses infrastruktur, hotellkapacitet, marknadsplatser, eventytor och kommunens förmåga till att anordna större event över. Det gäller även att SM-veckans är väl förankrad i övriga kommunala verksamheter för att snabbt kunna hantera tillstånd och att det lösgörs personal för genomförandet.
– Vi har stöd från både Luleå och Boden kommun och kommer att avropa resurser när det behövs, säger Sandra Ottosson.


Mattias Kenttä drack värmande kaffe och pratade dopingkontroller med Riksidrottsförbundet.

Bakgrund

SM veckan genomförs som både en vintervecka och en sommarvecka för vinter- respektive sommarsporter. Den första vinter-SM-veckan anordnades i Sundsvall 2009, och den första sommarveckan i Malmö samma år. I år genomfördes tioårsjubileet i de båda städerna. Under nästkommande år är det Boden/Luleå som arrangerar vinterveckan och sommarveckan genomförs i Halmstad.

SM-veckan är ett återkommande svenskt multisportarrangemang anordnat av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) tillsammans med respektive värdstad. Under det årliga arrangemanget samlas ett flertal olika sporter på samma plats, där man korar svenska mästare i respektive sport. Tävlingarna är öppna för RF:s samtliga specialidrottsförbund, vilka räknas till ca 70 talet olika.


FAKTA

  • SM veckan startade som fenomen 2009 och firade 10 års jubileum i Sundvsall i år
  • SM veckan genomförs som både en vintervecka och en sommarvecka för vinter- respektive sommarsporter
  • SM veckan genomförs i Luleå/Boden i mars 2020
  • SM veckan kommer att presentera en egen webbplats framöver där mer infromation om tävlingar, arrangemang, volontärarbete och övrig delaktighet kommer att finnas.

Text & Foto: Eva Sundgren

19 februari 2019

Logotyp