Fortsatt satsning på batteriproduktion

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutade idag om att finansiera projektet Fånga energin med 500 000 kronor under perioden 2019–2020. Proje...

Luleås befolkningstillväxt tappar fart

Befolkningen i Luleå ökar inte i samma takt som de två senaste åren. Prognosen visar på ungefär 350 fler Luleåbor under 2018, en bit från be...

Bergnäsets vattentorn ska byggas om

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Det är ett ärende som kommunstyr...

Hög planberedskap för bostäder

Luleå kommun har hög planberedskap för bostäder och står sig väl när det gäller hur lång tid det tar att planlägga. Det visar Sveriges kommu...

Centrum i centrum

När Luleå centrum ska växa behöver kommunen ta hänsyn till flera aspekter som handel och bebyggelse, trafik och mötesplatser. Det är huvudom...

Näringslivsanalys: bra tillväxt i Luleå

Näringslivet i Luleå kommun har en bra tillväxt jämfört med övriga Norrland, men lägre tillväxt jämfört med Sverige. Det framgår av en analy...

Testbädd för 5G i Luleå

Luleå kommuna ska satsa på testverksamhet inom trådlös kommunikation tillsammans med Luleå tekniska universitet och Telia. Projektet ska påg...

Stora digitala möjligheter

Den digitala transformationen är en stor utmaning och möjlighet för Luleå kommun. Hur ska digitaliseringen lösa framtidens behov inom skola,...

Logotyp