Reviderad översiktsplan klar

Ett förslag på en reviderad översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas i framtiden är klart. Kommunstyrelsen föreslås att ge i uppdr...

Världens starkaste Vilja döpt

Idag döptes Luleås nya bogserbåt Vilja vid en officiell ceremoni. Det är världens första hybridbogserbåt och specialbeställd för Luleå. Det ...

Ny vattenledning till Råneå

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig bakom förvaltningens förslag på hur sträckningen för den framtida vattenförsörjningen till R...

Nya studentbostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra en detaljplan på Porsön för att kunna bygga nya studentbost...

Unika möjligheter på lokalt skrädderi

På Sömnadskollektivet får nyanlända en unik möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och jobba med det de är utbildade till. Nu satsar det ...

Amasten lanserar ett nytt koncept för boende – med start i Luleå

Fastighetsbolaget Amasten lanserar nu ett testprojekt tillsammans med Luleå kommun – en kooperativ boendeform i Kronandalen....

Ny gymnastikhall snart klar

Luleå kommun bygger en 1 620 kvadratmeter stor gymnastikhall i anslutning till befintliga Arcushallen i Karlsvik som beräknas bli klart vid ...

Ännu inga samhällsmaster i Luleå

Luleå har god mobiltäckning i kommunen, med undantag för vissa områden i de nordligaste kommundelarna och i skärgården. Lunet har under en l...

Logotyp