Luleås befolkningstillväxt tappar fart

Befolkningen i Luleå ökar inte i samma takt som de två senaste åren. Prognosen visar på ungefär 350 fler Luleåbor under 2018, en bit från befolkningsmålet på 600 personer. Den främsta orsaken är att utflyttningen har ökat markant.

Under 2016 och 2017 växte Luleå med 682 respektive 700 personer. I år ser befolkningstillväxten ut att halveras.

– Kommunens mål för 2018 är 600 fler Luleåbor, men vi kan redan nu se att målet inte kommer att uppfyllas. Det innebär också att våra kalkylerade intäkter minskar eftersom varje ny Luleåbo ger ungefär 50 000 kronor i ökade statsbidrag, säger Anna Lindh Wikblad, chef för kommunstaben som ansvarar för befolkningsstatistik och samhällsplanering.

Luleåbor i Stadsparken

I september 2017 arrangerade Luleå kommun ett kalas i Stadsparken för att fira att Luleå blivit 77 000 Luleåbor. Nu närmar sig befolkningen 78 000 personer, men ökningen har tappat fart.

Från januari i år och fram till början av december har Luleå vuxit med 345 personer. Både födelsenettot och flyttnettot är positivt, det vill säga det föds fler än det dör och det flyttar in fler än det flyttar ut. Jämför man med samma tidpunkt under förra året är dock årets flyttnetto sämre.

Det är främst utflyttningen som har ökat. Ungefär 300 personer fler har flyttat ut från Luleå i år jämfört med förra året. Luleå tappar även något på inflyttningen, där det främst är en minskning av personer från ett annat land.

– Luleå växer fortfarande, även om det inte är i samma takt som de två senaste åren. Vi ska analysera siffrorna för att se vilka riktade insatser vi behöver göra, säger Anna Lindh Wikblad.

Fler unga flyttar till Luleå

Ett positivt trendbrott är att antalet unga Luleåbor blir fler. Luleå kommun har tidigare legat på en inflyttning på cirka 600 personer i åldern 19 till 25 år under perioden augusti till oktober. I år har man genom förstärkta marknadsföringsåtgärder lyft siffran till nästan 1 500 personer som skrivit sig i Luleå. Det ger kommunen ökade intäkter på 45 miljoner kronor 2019 jämfört med tidigare nivå på inflyttning i åldersgruppen.

– Befolkningssiffrorna har alltid varierat mellan åren och det finns inget som larmar i årets siffror, men vi är givetvis inte nöjda. Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter att både bygga bostäder och berätta om Luleå för unga personer. Vi vill att de väljer att stanna kvar, återvänder eller flyttar hit, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Stapeldiagram som visar befolkningsökningen mellan 2010-2018. Den varierar mellan 228 till 700 personer.

Befolkningsökningen i Luleå mellan åren 2010-2018. Siffrorna för 2018 är en prognos.

FAKTA

  • Den 31 december 2017 var befolkningen i Luleå kommun 77 470 personer.
  • I början av december 2018 var befolkningen 77 815 personer.
  • Befolkningsökningen har varierat mellan 228 till 700 personer mellan åren 2010-2017. Prognosen för 2018 är en ökning med 350 personer.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Frank Rizo, Joakim Höggren

14 december 2018

Logotyp