Arbetslösheten minskar i Luleå

Arbetslösheten i kommunen fortsätter att minska och på ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 655 personer i Luleå och 1 734 personer i länet. Den ekonomiska tillväxten ökar i takt med att coronapandemins restriktioner i samhället lättar. När samhället nu börjar öppna upp sig igen ökar även efterfrågan av personal inom olika branscher.

Det största behovet volymmässigt finns fortfarande inom vård- och omsorg, men man ser en ökad efterfrågan inom hotell och restaurangbranschen, vilket är positivt utifrån turismnäringens starka tillväxt innan pandemin.

Arbetslösheten i kommunen fortsätter att minska.
Personerna på bilden är inte kopplade till innehållet i artikeln.

Det finns en stor efterfrågan av arbetskraft över hela arbetsmarknaden, bland annat yrken som lärare, ingenjörer, mekaniker och branscher inom transport, IT och industri. Nya tjänster som annonseras ut fortsätter att öka, samtidigt som långtidsarbetslösheten fortsätter att minska i Luleå.

Arbetsmarknadens utveckling är svårt att förutspå. Flera faktorer påverkar, bland annat de nya industrietableringarna. Etableringarna innebär en naturlig rörlighet på arbetsmarknaden, vilket i sin tur innebär ett stort behov av arbetskraft inom alla branscher.

Luleå står även inför stora pensionsavgångar under kommande år, vilket också bidrar till ett ökat behov av arbetskraft. Antalet personer som är 80 år och äldre kommer öka med 2 000 personer de kommande tio åren. För att klara det behov som uppstår i och med pensionsavgångarna behöver vi anställa 1 000 personer till vård och omsorgen. Luleå kommun behöver anställa 7 500 nya medarbetare de närmsta tio åren.

Arbetsmarknadsläget i siffror

Den totala arbetslösheten i Norrbotten är 5,5 procent och motsvarar 6 709 personer.
Den totala arbetslösheten i Luleå är 5,8 procent och motsvarar 2 299 personer.

Den totala ungdomsarbetslösheten i Norrbotten är 7,8 procent och motsvarar 1 014 personer.
Den totala ungdomsarbetslösheten i Luleå är 7,4 procent och motsvarar 313 personer.

Den totala arbetslösheten bland utrikesfödda i Norrbotten är 14,0 procent och motsvarar 2 191 personer.
Den totala arbetslösheten bland utrikesfödda i Luleå är 15,0 procent och motsvarar 796 personer.

FAKTA

  • Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen presenterade arbetsmarknadsläget för kommunstyrelsen arbetsutskott i och med att de presenterade sin verksamhetsplan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg

Foto: Luleå kommun

Logotyp