Årets studentexamen blir annorlunda

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfirandet för de som går ut gymnasiet. I det rådande läget, för att minska smittspridningen av coronaviruset, får årets studentexamen en annan utformning än vanligt.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anordnar studenten på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef vid Luleå gymnasieskola.

Studentexamen 2020 följer de rekommendationer som getts när det gäller social distansering med anledning av coronaviruset.

Sedan tidigare sker gymnasieskolans undervisning med distansteknik, med ett undantag för de moment som måste genomföras i skolan. När terminens slut nu närmar sig har Folkhälsomyndigheten lämnat särskilda rekommendationer vad skolor ska rätta sig efter när det gäller avslutningsceremonier för de elever som går ut gymnasiet vårterminen 2020.

– I samråd med övriga gymnasieskolor i fyrkanten har vi tagit fram gemensamma ramar för studentexamen 2020 som bygger på dessa rekommendationer, säger Eva Lindbäck.

Ramarna följer också riksdagen och regeringens nya lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar med fler än 50 personer.

– Utifrån de ramar som anges beslutar rektor i samråd med elever och personal hur studentexamen ska utformas för varje klass, säger Eva Lindbäck.

Så planeras studentexamen 2020

  • Studentexamen sker klassvis och gärna utomhus, utspritt över flera dagar.
  • Gymnasiebyns ledningsgrupp gör en samplanering av tider och lokaler för examen samt riskbedömning.
  • Utspring är möjligt men antal anhöriga/student begränsas till två personer/student.
  • Social distansering hålls inne och ute. Anhöriga samlas på anvisade platser för varje anhöriggrupp.

Varje tid har sin prövning

– Det är förstås tråkigt att vi inte kan fira våra studenter på vanligt vis. Studenten är en betydelsefull högtidsdag för studenterna, deras familjer och för oss som arbetar i skolan. Men nu är tid att ta ansvar och göra uppoffringar. Jag är övertygad om att studenter och deras familjer känner detta ansvar, och respekterar myndigheternas rekommendationer och avstår från kringaktiviteter som stora studentfester, studentbal och liknande. Då värnar vi varandra och alldeles särskilt de som riskerar livet om de blir sjuka, avslutar Eva Lindbäck.

Eleverna kommer att få information om hur, var och när utspringet ska gå till när planeringen för den är klar.


FAKTA

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats
  • Enligt rekommendationerna bör personer som tillhör en riskgrupp helt avstå att delta vid firandet, och den som uppvisar symptom på sjukdom ska stanna hemma.
  • www.lulea.se/corona

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Frank Rizo

30 april 2020

Logotyp