Gymnasieskolan uppmanar till att följa restriktioner

Luleå gymnasieskola påminner elever och vårdnadshavare om vikten av att fortsätta följa de restriktioner som ges gällande covid-19.

– Vi har några covid-fall och har fått rådet av smittskydd att gå ut med en påminnelse om att stanna hemma vid minsta symtom, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef vid Luleå gymnasieskola.

Håll i och håll ut, och ta gärna cykeln. Luleå gymnasieskolans uppmaning har gett resultat: cykelparkeringen är full. Det gäller att fortsätta så.

Luleå gymnasieskola har kontinuerligt gått ut med information till sina elever om vikten av att hålla i och hålla ut för att minska smittspridningen av covid-19. Bland annat gjordes en kampanj vid skolstart där de gick ut med uppmaningen om att undvika bussen och istället cykla eller promenera till skolan för att undvika trängsel som kan uppstå vid bussarna.

Kampanjen har gett resultat, det har varit fullt på cykelparkeringarna. Den som har möjlighet - fortsätt att välja andra färdsätt till skolan, även när det blir lite kallare ute.

– Enligt smittskyddet finns det inget skäl till att lägga över undervisningen till distansstudier. Men för att undvika det är det viktigt att vi alla hjälps åt och håller oss hemma när vi känner av symtom, även lindriga, säger Eva Lindbäck.

Följ riktlinjerna

Information om vikten av att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer har gått ut till elever och vårdnadshavare fortlöpande. Förhoppningen är att vi alla orkar fortsätta hålla i och hålla ut för att vara rädda om varandra.

– Det är fortfarande en speciell tid och smittspridningen är inte över än. När vi ska samsas i skolans lokaler ställer det stora krav på oss alla att hålla avstånd så bra det går, säger Eva Lindbäck.

Kom ihåg

För att minska smittspridningen:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga. Vänta två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Undvik kollektivresor i rusningstrafik. Cykla eller gå om du kan.

Text och foto: Charlotte Högnelid

12 oktober 2020

Logotyp