Luleå är en trygg plats att bo på

Luleåborna ger höga betyg i hur trygga och säkra de känner sig i kommunen. På en skala mellan ett och tio får kommunen betyg sex när det gäller hur trygga invånarna känner sig kring hot, rån misshandel, inbrott i hemmet och att vistas utomhus på kvällar och nätter.

Antal bränder i byggnader har ökat, men de flesta olyckskategorier som våldsbrott, stöld och skadegörelse är oförändrade. Så kan resultaten från årets Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet sammanfattas.

– Det är roligt att se att Luleå, trots pandemi, fortsätter visa goda resultat i arbetet med ett säkert Luleå, säger räddningschefen Mikael Andersson.

Det tar tolv minuter för räddningstjänsten att vara på plats i akuta lägen. Mediantiden för ambulansen är 15 minuter.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner som sammanställer och utvärderar statistik som kommunerna rapporterar till staten. Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säkerheten, kommunernas säkerhetsarbete och antalet olyckor och brott.

Generellt sett har pandemin inte haft så omfattande konsekvenser för mängden olyckor i samhället. Nationellt kan det utläsas att antalet trafikolyckor har minskat något. De flesta andra olyckskategorier är oförändrade.

Antal sjukhusvårdade på grund av olyckor är aningen färre än riksgenomsnittet och i huvudsak oförändrat sedan tidigare år. Antalet bränder i byggnad har för Luleås del ökat något, men är fortfarande med marginal färre än i riket. Luleås förebyggande insatser i form av utbildning i att hantera bränder är goda, trots en minskning på grund av pandemin.

FAKTA utvalda nyckeltal Öppna jämförelser

  • Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare: 8,5
  • Antal anmälda brott om stöld per 1 000 invånare: 34,3
  • Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare: 10,8
  • Mediantiden tills ambulansen är på plats: 15 minuter
  • Mediantiden tills räddningstjänsten är på plats: 12 minuter
  • Antal personer som fick skrivas in på sjukhus på grund av skador per 1 000 invånare: 9,9
  • Läs mer om Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Anders Alm

Logotyp