Luleå kommun positiv till distansarbete

En återgång till arbetsplatser och arbetskamrater, men också möjlighet till fortsatt distansarbete. Det är det nya normala för Luleå kommuns medarbetare som börjar gälla från och med idag.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. har bestämt att flera restriktioner som införts med anledning av pandemin tas bort den 29 september, däribland rekommendationen att de som kan bör jobba hemifrån. Att Luleå kommun har valt att tillåta distansarbete även efter pandemin har uppmärksammats på flera håll, däribland i SVT. Se intervjun med personalchefen Länk till annan webbplats..

Med stöd av undersökningar och erfarenheter från distansarbete under pandemin har Luleå kommun tagit fram nya förhållningssätt som ska gälla framöver. Kommunen är positiv till distansarbete och menar att en kombination av arbete på distans och på arbetsplatsen leder till goda effekter för både verksamheten och individen.

Från och med idag tas rekommendationen om hemarbete bort och vi kan se fram mot en återgång till arbetsplatser och arbetskamrater. Efterlängtat av många.

Jenny Nilsson, personalchef på Luleå kommun.

Jenny Nilsson

– Det här är ett led i vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraft är en anledning till att vi behöver lägga större vikt vid prestation och resultat istället för fysisk närvaro på en specifik arbetsplats, säger personalchef Jenny Nilsson.

Möjligheten till distansarbete varierar mellan olika verksamheter och befattningar och gäller under förutsättning att det passar verksamhetens behov och godkänns av närmaste chef. Den ordinarie arbetsplatsen ska fortfarande vara grunden för var arbetet utförs.

Erfarenheter av distansarbete under pandemin

Under juni 2021 har både chefer och medarbetare intervjuats kring deras upplevelser av arbete på distans under pandemin.

Undersökningen visar att majoriteten anser att distansarbetet har fungerat bra och att det finns önskemål att fortsätta även efter pandemin, en eller ett par dagar i veckan. Samtliga intervjuade chefer upplever att verksamheten har fungerat bra och ser inte någon försämring i leverans, tillgänglighet eller hur arbetsuppgifterna har utförts. Däremot uttrycker både chefer och medarbetare saknad över den spontana dialogen som sker när man är på samma arbetsplats.

– De nationella erfarenheterna och vår egen undersökning har gett oss viktig insikt om att distansarbetet har blivit en möjlighet som kan användas både för att gynna verksamheten och effektivare arbetsformer, men också det individuella perspektivet som balans mellan yrkesliv och privatliv. Samtidigt vet vi att många ser fram emot att få träffas på arbetsplatsen igen, säger Jenny Nilsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterat: 29 september 2021

Logotyp