Skolavslutningarna anpassas

Spridningen av coronaviruset påverkar möjligheterna att ha en traditionell skolavslutning i Luleås grundskolor. Den kommer att anpassas efter myndigheternas rekommendationer.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla social
distans, skydda utsatta grupper och undvika folksamlingar fler än 50 personer. Vi kommer därför att anpassa skolavslutningen på alla skolor så att vi kan följa rekommendationerna, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Grundskolorna planerar för alternativ till den traditionella skolavslutningen där stora samlingar undviks.

I år sker skolavslutning utan närvaro av vårdnadshavare och andra externa besökare.

– Det är såklart tråkigt att vi inte kan ha skolavslutningarna med alla nära och kära på plats men vi har tagit beslutet att det är det vi behöver göra just nu för att ta ansvar och inte bidra till smittspridning, förklarar grundskolechef Louice Stridsman.

Alla skolor planerar för alternativ till den traditionella skolavslutningen där stora samlingar undviks. Eleverna och skolans personal avgör tillsammans en lämplig form för skolavslutning där hänsyn tas till rådande situation.

Ingen fest på Björkskataskola

Ett exempel är Björkskataskolan där man har fått tänka nytt kring skolavslutningen i år.

– Vi kommer att fokusera på årskurs 9 och de fyra klasser som går ut grundskolan. De kommer ha två separata avslutningar med två klasser i taget i matsalen med uppträdanden och tal. Därefter samlas klasserna med sina mentorer för fika och betygsutdelning. Vi kommer inte att ha någon gemensam avslutningsfest för årskurs 9, säger Elisabeth Landström, rektor Björkskataskolan.

Även för årskurs 7 och 8 på Björkskataskolan blir skolavslutningen annorlunda

– För år 7 och 8 har vi skolavslutning i klassrummen där elever och lärare hälsar varandra glad sommar. Inga föräldrar närvarar utan firandet av skolslutet får ske hemmavid, säger Elisabeth Landström, rektor.

FAKTA

  • Grundskolorna följer sedan tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat handlar om att i möjligaste mån undvika större ansamlingar av barn och elever och minimera aktiviteter som samlar många personer.
  • www.lulea.se/coronalänk till annan webbplats

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Charlotte Högnelid

08 maj 2020

Logotyp