Förlängt: Totalt besöksförbud gäller vid äldreboenden

Från och med idag och till och med 30 juni 2020 råder besöksförbud på Luleå kommuns alla äldreboenden samt korttidsboendena på Bergviken, Midskogen och Västberga. Detta efter regeringens beslut om ett nationellt besöksförbud. För Balders och Perhindersa gruppboenden samt Batterivägens stödboende gäller besöksförbudet till och med 16 april.

Totalt besöksförbud gäller på kommunens vård- och omsorgsboenden. Här Bergvikens äldreboende.

Efter regeringens beslut från 30 mars gäller ett nationellt besöksförbud på äldreboenden, från och med 1 april till och med utgången av juni 2020.

Undantag kan göras, särskilt vid vård i livets slut. Det ska ske i samråd med enhetschef, sjuksköterska eller personal.

För Balders och Perhindersa gruppboenden samt Batterivägens stödboende gäller besöksförbud till och med 16 april då socialnämnden tar ett nytt beslut i frågan.

– Vi har tagit beslutet för att minimera risken för coronasmitta och skydda riskgrupper som kan drabbas av svår infektion vid smitta, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Övriga frågor från anhöriga besvaras av enhetschef och personal.

Aktiviteter på mötesplatserna ställs in

Socialförvaltningens mötesplatser gör tillfälligt uppehåll med gruppaktiviteter från 13 mars till 1 maj. Det gäller även planerade aktiviteter på samtliga vård- och omsorgsboenden som genomförs med utomstående resurser, exempelvis dans, musik och sång.

Restaurang Fyren håller stängt till och med 30 april.

Med anledning av beslutet kring socialförvaltningens mötesplatser stänger även Blixten, mötesplatsen för dig med funktionsvariation, tills vidare.

Text: Bo Pettersson

Foto: Susanne Lindblom

13 mars 2020

Uppdaterat: 20 mars 2020, 1 april 2020

Logotyp