15-timmars barn kompenseras för utebliven tid

Vårdnadshavare till 15-timmars placerade barn som uppnått åldern för allmän förskola får en avgiftsreducering för den tid platsen inte varit möjlig att nyttja under coronapandemin.

– Under den tid som platsen inte har kunnat nyttjas har det beslutats att kompensera vårdnadshavare till de barn som är födda 2016 och tidigare, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

De barn som från den 18 mars 2020 omfattades av allmän förskola får nu avgiftsreducering.

Frånvaron ökade när många i förskolans personal följde råden efter utbrottet av coronavirus och stannande hemma med lindriga sympton. Därför togs ett tillfälligt beslut att barn med placering motsvarande 15 timmar per vecka inte skulle komma till förskolan.

– Beslutet om att tillfälligt begränsa erbjudandet av förskola för 15-timmarsplacerade barn har möjliggjort att alla förskolor har kunnat hållas öppna trots en hög personalfrånvaro. Personal eller barn har inte heller behövt flyttas mellan förskolorna, säger Annica Backman.

Ingen avgift i juni och juli

För att kompensera för den tid där det inte var möjligt att vistats i förskolan har det beslutats att vårdnadshavarna med 15-timmars placerade barn som är födda 2016 och tidigare inte behöver betala avgiften för juni- och juli månad år 2020.

De barn som avses och som får avgiftsreducering motsvarande juni och juli är de barn som från den 18 mars 2020 omfattades av allmän förskola.

Avgiftsmodell för allmän förskola

Vanligtvis betalar vårdnadshavare, som har barn som uppnått åldern för allmän förskola med en 15-timmars placering, en avgift under juni, juli och augusti. Det enligt en avgiftsmodell för allmän förskola som bygger på att nio månader är avgiftsfria.

Allmän förskola innebär att barn som är fyra och fem år ska erbjudas 525 avgiftsfria timmar i förskola per år från och med höstterminen det år de fyller fyra år.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Charlotte Högnelid

Logotyp