2 802 lediga jobb under ett tak

Årets stora rekryteringsmässa samlade 150 arbetsgivare på torsdagen under ett och samma tak. Sammanlagt fanns det 2 802 lediga jobb att söka och Vuxenutbildningens fanns på plats för att berätta om vilka studievägar finns för att ta sig till jobb.

Vuxenutbildningen var på plats under mässan, montern fick många besökare.

Årets mässa var den femte i rad och lockade flera hundra besökare. Även Vuxenutbildningens monter var väl besökt.

– Det var ett allmänt stort intresse för våra yrkesutbildningar, både som lärling och på Yrkeshögskolan. Extra roligt att många var intresserade av utbildningarna med inriktning mot slakt, styckning och charkuteri, eftersom det är ett bristyrke här i Norrbotten, säger Björn Markinhuhta, samordnare på Vuxenutbildningen.

Yrkesutbildningarna är riktade mot bristyrken. Kontakten mellan företagen som har kompetensbrist och Vuxenutbildningen är därför viktig för att kunna forma utbildningar efter behoven som finns inom olika branscher.

– Det är värdefullt för oss att vi är en del av mässor som den här, att synas bland företag och visa på det samarbeten som redan finns i form av olika utbildningsmöjligheter. Men också ge framtida branscher möjlighet att se Vuxenutbildningen som en viktig aktör att samarbeta med inom kompetensförsörjning, säger Björn Markinhuhta.

Rekrytera Mera mässan anordnas av Arbetsförmedlingen i samarbete med Luleå kommun och på plats i år fanns 150 arbetsgivare som sökte arbetskraft till deras företag.

FAKTA

  • 150 arbetsgivare fanns på mässan med sammanlagt 2 802 lediga jobb att söka.
  • Vuxenutbildingen har i snitt cirka 2 500 elever.
  • Arbetsförmedlingen anordnar mässan.

Text och bild: Sara Ruthberg

14 februari 2020

Logotyp