450 pandemidagar inom äldreomsorgen

Ett okänt virus med ursprung i Kina slog i början av 2020 ned som en bomb i de stora kommunerna i södra Sverige. Äldre drabbades värst. Det blev också starten på det mest intensiva året någonsin inom äldreomsorgen i Luleå kommun.

– Det har varit en tuff period inom äldreomsorgen där allas fokus har varit att skydda de äldre och minska risken för att få in smitta i verksamheterna, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

– Det mesta har fungerat bra under året säger Allan Holmgren på Bergvikens vård och omsorgsboende som även var den första luleåbon att få vaccin, här får han hjälp av undersköterskorna Carina Andersson och Emma Isaksson.

Den första tiden bestod av stor oro med många frågor från äldre, anhöriga och personal. På dagliga avstämningsmöten informerade cheferna om läget i verksamheterna, nya rutiner upprättades och frågor besvarades.

– Vi införde tidigt besöksförbud på våra äldreboenden, ett svårt men nödvändigt beslut eftersom det fanns smitta i samhället, säger Gabriella.

Gabriella Sjöström socialchef

Våren innebar ett mycket snabbt förändringsarbete med att införa helt nya arbetssätt för att skydda de äldre. Det säkerställdes att all personal kunde ta på och av skyddsutrustning på korrekt sätt för att inte sprida smitta. Inom kort byggde socialförvaltningen upp ett eget lager med skyddsutrustning och ett provtagningsteam för att snabbt kunna få provsvar på de med symtom. En covid-avdelning inrättades på ett korttidsboende för att förhindra smittspridning.

Sedan pandemin bröt ut har socialförvaltningen anpassat arbetssättet löpande utifrån myndigheternas rekommendationer och all personal har visat stor flexibilitet inför det nya.

När den andra vågen svepte in under hösten drabbades två av dåvarande 21 boenden extra hårt, dessutom steg sjukfrånvaron kraftigt vilket orsakade stora problem med bemanning. Inom hemtjänsten var det lugnare trots bemanningsproblem även där. Glädjande nog klarade sig åtta äldreboenden helt från att få in smitta.

– Under hösten var vi bättre förberedda, vi hade rutiner på plats och nya arbetssätt som gjorde att vi alla kände oss mer trygga, säger Gabriella.

Idag har hoppet återvänt och de allra flesta äldre är fullt vaccinerade. Men det går inte att släppa garden ännu även om framtiden ser ljusare ut.

– Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb under den här svåra tiden och äldre samt anhöriga har visat stor förståelse, säger Gabriella Sjöström.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Jennie Lind

Logotyp