Andholmen stänger, men inte för evigt

Från och med årsskiftet kommer den anrika löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå att vara stängd för uthyrning. Hyresavtalet med kommunen är uppsagt på grund av att lokalen varit för lite uthyrd samt effektiviseringskrav. Men på sikt är det tänkt att kommunen ändrar detaljplanen för att kunna sälja fastigheten.

I det K-märkta huset på Andholmen har många bröllop och dop firats och möten hållits, nu stänger Andholmen för uthyrning. På sikt ska stället säljas.

Andholmen hyrdes ut för privata tillställningar samt konferenser och möten. Den anrika löjtnantsbostaden vid Råneälvens strand var militär bostad under delar av 1700- och 1800-talet. Under 1970-talet tog kommunen över Andholmen. Det K-märkta huset har renoverats mellan 1994 och 1998.

Utvecklas som besöksmål

Området är utpekat som rekreationsområde i utvecklingsplanen för Råneå med omland. Kommunen kommer därför arbeta för en fortsatt utveckling av området.

I ett första skede ska Andholmen arrenderas ut till intresserade entreprenörer inom besöksnäringen. En detaljplan för fastigheten med eventuellt tillkommande byggmöjligheter planeras tas fram, för att Andholmen ska kunna säljas i ett senare skede.

FAKTA

  • Andholmen är namnet på holmen som omgärdas av Råneälven på bägge sidor samt det gamla löjtnantsboställe.
  • Den sista militären på Andholmen var en N.H Ridderstråle, åren 1856 till 1876.
  • På 1970-talet övertogs stället av Luleå kommun.
  • Läs mer om Andholmen länk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila/Tanja Nilsson

Foto: Luleå kommun

Logotyp