Annica Löfling prisas för bästa trygghets- och folkhälsoinsats

Annica Löfling har för sitt arbete med föreningen Hej Främling! tilldelats Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2020. Stipendiet delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde idag 25 januari.

Annica Löfling har byggt upp föreningen Hej Främling! i Luleå. Föreningen grundades i Östersund men finns nu på många orter i Sverige. Hej Främling! arbetar för att skapa integration och inkludering genom kostnadsfria och hälsofrämjande aktiviteter.

Annica Löfling, verksamhetskoordinator på Hej Främling! tilldelades Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2020.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats delas varje år ut av Luleå kommun. Det är ett stipendium med syfte att uppmärksamma personer, organisationer eller föreningar som gjort något som sticker ut eller är ett långsiktigt uthålligt arbete inom de områden som berör Trygghets- och folkhälsorådets uppdrag.

Stipendiet delades ut idag under kommunfullmäktiges sammanträde. Motiveringen lyder:

”Allas lika värde, inkludering och integration är frågor Annica Löfling brinner för. Hon har byggt upp föreningen Hej Främling! i Luleå och Norrbotten. Föreningen vill genom kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter skapa gemenskap och innanförskap. Föreningen välkomnar alla och har särskilt fokus på asylsökande och nyanlända. Arbetet sker aktivt uppsökande och nära individen. Deltagarna är med och formar aktiviteterna, som kan vara skogspromenader, fotboll eller kulturaktiviteter. Hälften av deltagarna var kvinnor år 2020 och ett särskilt fokus finns på att stötta kvinnors hälsa. Annica är positiv, ser möjligheter och vill gärna samverka med andra aktörer. Annica Löflings insatser är ett gott exempel på folkhälsoarbete i ett brett perspektiv.”

­– Det känns jätteroligt att vårt arbete med folkhälsa uppmärksammas. Stipendiet innebär att föreningen kan fortsätta att utvecklas. Jag hoppas att kommunen fortsätter vara lika öppen som den är och uppmärksammar fler folkhälsoinsatser, säger Annica Löfling.

FAKTA

Text: Matilda Frölin

Foto: Frank Rizo

Logotyp