Nu är sommargatan invigd

För andra året i rad får Luleå en sommargata, en plats för möten och umgänge. I år är det på Storgatan mellan Kyrkogatan och Nygatan. Invigningen hölls på lördag och en mängd olika aktiviteter utlovas. Nytt för i år är bland annat odlingslådor där närboende får prova på att odla.

Tanken med en sommargata är att skapa nya mötesplatser och ökad rörelse i centrum. Genom Sommargatan ger vi dels mer utrymme för fotgängare och cyklister samtidigt som vi genom information och aktiviteter vill inspirera att resa hållbart.

Årets sommargata öppnar den 25 maj och stänger den 18 augusti.

Sommargatan - en färgglad och lekfull mötesplats för alla åldrar.

Luleå kommun arbetar aktivt för att skapa en grönare och mer attraktiv stad med mer plats för fotgängare och cyklister. Sommargatan har som mål att skapa en känsla för hur staden kan upplevas med ett centrum som har fler gröna ytor och platser för rekreation.

– Vi vill visa på möjligheterna med ett grönare Luleå med mindre biltrafik och inspirera till att välja mer hållbara alternativ, säger Helena Lindvall projektledare L till Å - Hållbart resande, på Luleå kommun.

Målsättningen är att besökarna ska uppleva fördelarna med hållbart resande och vad det offentliga rummet kan erbjuda och samtidigt bidra till ökad rörelse och vistelse i området

Årets sommargata

I år är sommargatan på Storgatan mellan Kyrkogatan och Nygatan. Gatan kommer att skyltas som en gågata.

Mellan Rådstugatan och Kyrkogatan kommer det dessutom att bli ett gångfartsområde. Det innebär att det är tillåtet att köra med fordon, men inte med högre hastighet än gångfart. Både bilister och cyklister har väjningsplikt mot gående.

Även i år kommer sommargatan att målas i glada och lekfulla färger för att inspirera och leda besökarna i området. Nya spännande sätt att mötas och umgås utlovas. Den 20 maj påbörjas uppbyggnaden av gatan.

Under sommarlovet arbetar ett antal ungdomar med att leda olika aktiviteter och för att finnas till hands för besökare. Allt för att ett besök på sommargatan ska bli så trevligt som möjligt.

En del av restaurangerna efter gatan kommer att ha uteserveringar på sommargatan för att ytterligare skapa trevliga mötesplatser.

Möjlighet att odla i stan

På en del av sommargatan ställer vi upp flera odlingslådor där närboende får prova på att odla. Vill du boka en odlingslåda, kontakta oss på: l_till_a@lulea.se!

Odlingen fungerar så att vi tillhandahåller odlingslådor och jord. Det man önskar odla köper man själv, planterar och vattnar. I närheten av lådorna kommer vi att ställa ut en vattentank som ska underlätta vattningen. Lådorna ser ut enligt ovan vilket gör det möjligt att även sätta upp skyltar, måla mm, dvs göra den mer personlig efter eget tycke och smak.

Invigning

Lördagen den 25 maj kl. 10-14 sker invigningen av sommargatan!

 

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun, Pixabay

09 maj 2019

Uppdaterad: 27 maj 2019

Logotyp