”Att göra det bästa möjliga med de resurser vi har”

Luleå kommun har påbörjat sitt arbete för att bli en mer hållbar kommun. En förflyttningsresa som påverkar alla verksamheter och som bygger på utveckling, tillit och intern stolthet. Vårt Luleå fick en pratstund med kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Fokus ska vara att skapa så mycket värde som möjligt för de vi finns till för, menar kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Varför är detta arbete nödvändigt?

– Antalet barn, ungdomar och framför allt äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Då ökar också kostnaderna för välfärd mer än skatteintäkterna, samtidigt som allt färre ska ta hand om allt fler. Det vill säga, utöver mindre pengar så står vi även inför en stor arbetskraftsbrist. Det betyder att vi inte kan fortsätta producera välfärd på samma sätt som idag.

Vad är målet med förflyttningsresan?

– Att kommunens medarbetare tillsammans ska hitta sätt att göra vårt jobb lika bra eller bättre än tidigare, utifrån de resurser vi faktiskt har. Fokus ska vara att skapa så mycket värde som möjligt för de vi finns till för. Samtidigt ska vi vara en hållbar kommun, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Vad innebär förflyttningsresan mer konkret?

– Egentligen började arbetet redan 2019. Då med fokus på ekonomin och effektivisering av vår verksamhet. Det är fortfarande aktuellt, men nu gör vi ett omtag där vi ska tänka mer utveckling och släppa loss kraften i organisationen genom att involvera medarbetarna. Det är ju de som kan verksamheten bäst. Var kan vi använda resurserna smartare genom till exempel nya arbetssätt och lösningar? Hur kan vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter? Genom ännu bättre samarbete mellan förvaltningarna hoppas vi också få nya infallsvinklar så att 1+1 blir tre.

– För att medarbetarna ska känna att de vill och kan vara med i arbetet så behöver vi utveckla vår styrning och ledning till att bli mer tillitsbaserad. Tillit handlar om att göra varandra bra, att som chef skapa handlingsutrymme och förutsättningar för medarbetarna. Vi behöver en kultur där vi vågar testa nya saker och att det är okej att det kan bli fel ibland. Arbetsmarknadsförvaltningen har varit pilotverksamhet för den tillitsbaserade ledarfilosofin, och nu ska vi komma igång på övriga förvaltningar. Det känns jättespännande!

– En annan viktig del är att bygga intern stolthet. Där jobbar vi med vårt nya arbetsgivarvarumärke Spela roll, som handlar om vad alla våra 300 yrken har gemensamt. Att vi har stor betydelse, gör skillnad och skapar värde och livskvalitet varje dag. Med andra ord så spelar vi roll.

– Alla delar i förflyttningsresan bygger på och stödjer varandra. Vi kan inte nå våra övergripande mål och utveckla en bra och effektiv verksamhet utan involverade och engagerade medarbetare.

Hur kommer kommuninvånarna att märka av förflyttningsresan?

– Delar av kommunens verksamheter och arbetssätt kommer säkert att förändras allt eftersom arbetet pågår, och det påverkar förstås oss som lever och bor här. Förhoppningsvis förstår man och ser att alla som jobbar inom kommunen har fokus på att göra det bästa möjliga med de resurser vi har.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Frank Rizo, illustration: Malin Svedjeholm

Logotyp