Behovet av barnomsorg inventeras på nytt

I våras fick vårdnadshavare som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet eller har barn med särskilda behov fylla i en anmälan om behov av barnomsorg om en eventuell stängning av förskola/skola. Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället gör kommunen inventeringen på nytt.

Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och som har behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av skola och förskola, ska göra en anmälan senast den 20 november via Luleå kommuns e-tjänst.

Den rådande situationen gör det svårt att klara bemanningen.

– Vi kan tyvärr inom kort hamna i en situation där vi kan behöva prioritera öppethållande och/eller vilka barn som kan tas emot vid förskolor och fritidshem, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

Ny anmälan om behov finns

För att kunna planera barnomsorgen vid en eventuell stängning eller vid begränsade möjligheter att erbjuda plats av förskola/fritidshem behöver barn- och utbildningsförvaltningen nu veta vilket behov som finns och uppmanar samtliga vårdnadshavare som har ett behov att fylla i anmälan på nytt.

FAKTA

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

13 november 2020

Logotyp