Bemanningsläget inom skolan

Inför vårterminens skolstart är rekryteringsbehovet inte lika stort som höstens. Men trots det så står Luleå kommun inför stora utmaningar vad gäller behovet av behöriga lärare något som barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med på olika sätt.

– Vi behöver fortsätta att ligga i topp när det gäller behörighet i alla skolformer. Därför behöver vi, som många andra kommuner, intressera fler till att jobba inom skolan, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Inför vårterminens skolstart är rekryteringsbehovet inom barn- och utbildningsförvaltningen inte lika stort som höstens.

Enligt Skolverket kommer behovet att rekrytera nya lärare och förskollärare fortsättningsvis vara stort i hela Sverige, framförallt de närmaste fem åren. Bristen väntas bli störst på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9, grundskolelärare med inriktning mot årskurs 4–6 samt yrkeslärare.

När rekryteringsbehovet sätts i relation till storleken på 2018 års lärarkår i respektive län så tillhör Norrbotten det län som har minst rekryteringsbehov. Vilket hänger ihop med att Norrbotten inte växer befolkningsmässigt i samma takt som övriga Sverige.

Kampanj för läraryrket

Just nu pågår en kampanj i sociala medier för att marknadsföra läraryrket i Luleå kommun. Syftet är att locka fler att söka lediga tjänster, men även inspirera fler att välja läraryrket.

Kampanjen består av 14 filmer med lärare från förskolan till gymnasieskolan, barnskötare och ledare verksamma i Luleå. De berättar om det bästa med läraryrket, varför man blev lärare och vad som krävs för att vara en bra ledare. Filmerna kommer att finnas på sociala mediekanalerna Instagram, Facebook (Jobba i Luleå kommun), Snapchat och Linkedin.

– Det är viktigt att visa den breda kompetens och det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen. Vi lever i en föränderlig värld – och vi förändras med den, säger Maarit Enbuske.

FAKTA

  • Enligt Skolverket kommer det att i Sverige saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år.
  • Behörig är läraren med rätt utbildning för årskursen och ämnet den undervisar i.
  • Just nu finns det ett tiotal annonser ute inom barn- och utbildningsförvaltningen. Av dessa är det framför allt förstelärare och legitimerad personal till fritidshem som eftersökes.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Peter Rosén

08 januari 2020

Logotyp