Bergnäsets bibblo och basketbidrag

Avveckling av Bergnäsets bibliotek, bidrag till Luleå Basketcentrum och bidrag till Luleå Summercamp. Det är tre ärenden som kultur-och fritidsnämnden nu sagt ja till.

Bergnäsets bibliotek på Bergskolan nyttjas till övervägande del av elever och lärare från skolor och förskolor i området. Nu kommer biblioteket att avvecklas som folkbibliotek och istället övergå till ett skolbibliotek.

– Vi ska lägga vårt fokus och resurser på läsfrämjande verksamhet för alla åldrar, därför har vi haft dialog med barn- och utbildningsförvaltningen om att ta över och fortsätta utveckla skolbiblioteksverksamhet, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, och fortsätter:

– Förskolorna på området kommer få besök av vår barn- och ungdomsbokbuss och vi skänker även delar av det nuvarande mediebeståndet på Bergnäsets bibliotek till berörda skolor.

Bergnäsets bibliotek föreslås bli ett skolbibliotek då det redan i dagsläget övervägande nyttjas barn från skolor och förskolor i området.

Bidrag till föreningar

Även dessa ärenden om föreningsbidrag fick ja av nämnden:

Luleå basketcentrum får 130 000 kronor för verksamheten 2021. Luleå Basketcentrum är en stor förening med 17 medlemsföreningar i Luleå. Alla mindre medlemsföreningar i Luleå Basketcentrum gör det möjligt för barn och unga att spela, och nära sitt bostadsområde.

Luleå makerspace får 150 000 kronor för andra halvåret 2021 (de har tidigare fått 150 000 kronor för första halvåret). Luleå Makerspace är en ideell förening med mål att stärka allas intresse att skapa med modern teknik. I föreningens lokal kan medlemmar skapa med hjälp av digitala och moderna verktyg som brodyrmaskin, symaskin, 3D-skrivare, laserskärare, vakuumsug, stickmaskin, robotar och datorer.

Luleå handikappidrotts Summercamp får 65 000 kronor för att genomföra lägret 2021. Föreningen planerar att likt tidigare år genomföra ett sommarläger där personer med funktionsnedsättning får prova på flera olika idrotter under en vecka i augusti. De vill även erbjuda ett ridläger och har möjlighet att få max 15 000 kronor extra för detta, beroende på deltagarantal.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 20 maj 2021

Logotyp