Besked om Hertsöskolan

Barn- och utbildningsnämnden vill att en ny Hertsöskola ska byggas. Det meddelades vid deras presskonferens under torsdag 7 oktober.

– Det har varit viktigt för oss i nämnden att lyssna in hur föräldrar ser på den nuvarande skolstrukturen. Det tillsammans med kommunens underlag har varit ett stödjande material inför vårt besked idag, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden vill se att nuvarande skolstruktur behålls som den är och det är den inriktning som ges till förvaltningen att ta det vidare till beslut innan årsskiftet.

Det var under våren 2021 som det framkom att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. I väntan på de tillfälliga modulerna som ska sättas upp är skolans årskurser uppdelade i andra lokaler.

Samtal med vårdnadshavare

Vid höstterminens start höll barn- och utbildningsnämnden ett samtal med vårdnadshavare på Hertsön för att lyssna in deras tankar och funderingar om situationen. Vid samtalen framkom det tydligt att Hertsöskolans placering där den är idag fungerar bra.

– Hertsön är ett välplanerat område, skolstrukturen har fungerat väl och därför vill vi i nämnden se en ny modern Hertsöskola med årskurs 4–9 på samma plats, en skola som blir en stolthet för hela kommunen, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kök slås ihop

I samband med att fuktskadan upptäcktes gjorde en översyn av skicket på de övriga lokalerna på Hertsöns skolområde. Översynen visade att köket i Svedjeskolan har stora behov av renovering och av den anledningen vill nämnden att det ska byggas en gemensam köks- och matsalslösning för Svedjeskolan och Hertsöskolan.

Inriktning till förvaltningen

Nämnden vill se att nuvarande skolstruktur behålls som den är och det är den inriktning som ges till förvaltningen att ta det vidare till beslut innan årsskiftet.

– Vår förhoppning är att en ny modern Hertsöskola med lokaler och skolgård med flexibilitet för fler elever ska finnas på plats år 2024, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett uppföjande samtal med vårdnadshavare i Hertsöområdet planeras efter beslut är taget.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text:Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

Logotyp