Beslut i extrainsatt budgetutskott

Budgetutskottet behandlade på sitt extrainsatta sammanträde idag fem ärenden. Utskottet beslutade om ett ändrat överskottsmål, ett höjt anslag till kollektivtrafiken samt om kommunens klimatmål.

Ett extra ärende togs upp för beslut. Där yrkade Socialdemokraterna och Moderaterna på att överskottsmålet skulle sänkas för planperioden. Enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige ska Luleå kommun från och med år 2022 gå med överskott med två procent. Ett enigt budgetutskott beslutade idag att överskottsmålet ska vara en procent för år 2022 och 1,5 procent för 2023.

Budgetutskottet beslutade om att 16,4 miljoner kronor går till kollektivtrafiken för att täcka kostnaderna.

– Vi behöver skjuta fram överskottsmålet på två procent för att vi inte vill tvingas att ta kortsiktiga dåliga beslut utan ha tid för att möta omvärlden, särskilt i coronakrisens spår, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson (S).

– Det är väldigt viktigt med en hållbar ekonomi, och därför vill vi behålla överskottsmålet på sikt för att möta kommunens ekonomiska utmaningar. Men i nuläget måste vi ta hänsyn till pandemins effekter, säger andra vice ordföranden Anders Josefsson (M).

Ett överskott på två procent motsvarar ett resultat på ungefär 100 miljoner kronor, ett överskott på en procent motsvarar ett resultat på 50 miljoner kronor.

Extra pengar till kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken får 16,4 miljoner kronor extra för 2021 eftersom Luleå Lokaltrafik har aviserat ett behov att utökad uppdragsersättning. Uppräkningen återställer underskottet som LLT haft i många år. Kommunbidrag för 2021 uppgår nu till 128 miljoner kronor för 2021. Kommunbidrag till kollektivtrafiken avser trafik i stan och på landsbygden.

– Kollektivtrafiken är viktig dels för en fungerande arbetsmarknad och särskilt för ett klimatsmart Luleå, ju fler som åker kollektivt desto bättre för klimatet, säger Lenita Ericson.

Minska klimatpåverkan

Budgetutskottet beslutade att följande målsättningar ska gälla inom utvecklingsområdet Minskad klimatpåverkan:

· Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter

· Minska klimatpåverkan från användningen av plaster

· Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan

· Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet

Konsekvenser efter coronaviruset

Utskottet informerades om vilka konsekvenser coronapandemin antas komma ha på kort och lång sikt som underlag för det fortsatta arbetet. Luleå kommun kommer att påverkas på olika sätt genom t ex ökat försörjningsstöd och rehabiliteringsbehov, förändrat arbetssätt och förändrat fritids- och kulturliv.

FAKTA Tidplan Strategisk plan och budget 2021-2023

  • 23 april: budgetutskottet behandlade tjänsteförslaget till planeringsförutsättningar
  • 5 juni: extra insatt budgetutskott
  • 1 september: nämnderna lämnar in sina åtaganden utifrån förutsättningarna, därefter bereds förslaget till Strategisk plan och budget
  • 22 september: budgetutskottet behandlar förslaget till Strategisk plan och budget
  • 27 oktober: kommunfullmäktige fastställer SPB 2021–2023

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

05 juni 2020

Logotyp