Besvärligt väder försenar isbanan

Vädrets makter är inte nådiga, vad gäller färdigställandet av isbanan. Svaga isar, ett ymnigt snöande och hårda vindar gör att arbetet just nu handlar om att hålla undan snömassorna. Under helgen kommer dock banan inte plogas utan vi väntar tills snöovädret är över.

– Vi har jobbat för högtryck med att få bort hårda snövallar som bildats på isbanan. Men med tanke på det ymniga snöandet, som ska pågå fram till söndag, kommer vi inte kunna ploga banan nu under helgen, säger Andreas Fagervall, arbetsledare för kommunens utomhusanläggningar.

Under kommande vecka plogas isbanan istället, och så fort den går att nyttja för sparkåkning placeras lånesparkarna ut.

Väderläget är mycket besvärligt och påverkar färdigställandet av isbanan.

Vindskydd vid Hälsans hus

Vid Hälsans hus finns ett vindskydd på plats inför helgen, resterande vindskydd och eldstäder placeras ut så fort det är möjligt.

Den som längtar efter att åka skridskor på isbanan kommer att få fortsätta att vänta.

– Isen håller inte för de tyngsta maskinerna, som krävs för att slipa skridskobanan. Isarna är sämre och ojämnare än vanligt och det behövs 40 centimeter överallt innan vi kan köra dem. Därför kommer skridskoisen inte att bli klar inom överskådlig framtid, säger Andreas Fagervall.

Inga isvägar ännu

Läget för kommunens isvägar för bilar till skärgården är också dåligt på grund av svag isbildning och tjockt snötäcke. Det blåsiga vädret kan dessutom orsaka besvärliga vattenflöden.

Närmast att öppna är vägen över Tjuvholmssundet till Sandön. Information kommer så snart vägarna bedöms vara säkra.

För skoteråkare finns ett markerat spår till Junkön och Hindersön. Det är viktigt att hålla sig till markerade skoterleder och alltid vara extra uppmärksam vid skoterkörning på isen.

Text: Birgitta Lindvall Wiik

Foto: Helena Holm

Logotyp