Borgmästarskolan får stipendium

För sjätte året i rad delades Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium ut i lördags. I år fick Borgmästarskolan ta emot utmärkelsen på stadsbiblioteket i Uppsala.

Stipendiet vill uppmärksamma Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde och delas ut till personer eller organisationer som på olika sätt jobbat med frågan med barn.

Eleverna på Borgmästarskolan har tillsammans med lärarna kopplat böckerna om Pelle till egna erfarenheter och åsikter. Barnen har arbetet med att analyserat de olika karaktärerna – är de snälla, retsamma, avundsjuka, vågar säga sina åsikter samt respektera allas lika värde. Skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete innebär att främja likabehandling, förebygga och utreda om någon blir utsatt för diskriminering eller en kränkande behandling. 

Borgmästarskolan var på plats i Uppsala för att ta emot utmärkelsen.

– Jag blev glatt överraskad och väldigt glad över att vi blev tilldelade stipendiet och det känns såklart mycket roligt och hedrande. När vi arbetar med de olika karaktärerna runt Pelle Svanslös blir de levande och mycket konkreta för eleverna att arbeta med. Jag ser att eleverna utifrån sin egna förmåga har utvecklat en större förståelse för varandras olikheter och hur de kan vara en bra kompis, säger Susanne Björkskog Pesämaa, lärare vid Borgmästarskolan.

Stipendiet består i år av 46 500 kronor, och delades ut av Mark Levengood och Erna Knutsson.

Juryns motivering
"Stipendiaten har på ett kreativt och professionellt sätt förstått att använda historierna om Pelle Svanslös i sitt värdegrund- och likabehandlingsarbete. Att levandegöra och dra paralleller till vardagen har gjort att eleverna enklare förstått budskapet om allas lika värde, vilket har lett till ett tryggare och mer tillåtande klimat i skolan. Arbetet har även utvecklat elevernas läs- och skrivförmåga. 2019 års Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium tilldelas därför Borgmästarskolan i Luleå genom Susanne Björkskog Pesämaa."

FAKTA

  • Borgmästarskolan är en F-3-skola med cirka 140 elever som finns på Notviken i centrala Luleå.
  • Grundvärderingar om alla människors lika värde har sedan debuten 1939 varit en genomgående röd tråd i Gösta Knutssons berättelser om honom och hans kamrater. Utifrån detta instiftades Våga Vara Snäll-stipendiet år 2014 av Sagogränd AB, som kontrollerar rättigheterna för Pelle Svanslös.
  • Stipendiet är på ett prisbasbelopp och delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. För mer information: www.pellesvanslos.se/stipendietlänk till annan webbplats.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Pernilla Sjöholm

14 oktober 2019

Logotyp