Ja till avveckling av Bostad Luleå

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förslaget att avveckla den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå från och med årsskiftet. Det är nu kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet.

Bostad Luleå föreslås upphöra vid årsskiftet. Kommunfullmäktige behandlar ärendet under hösten.

– En samlad bostadsförmedling är en bra idé, men eftersom få fastighetsägare har anslutit sig så måste vi avveckla. Har vi inga bostäder att förmedla så kan vi inte ha en bostadsförmedling, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson.

Om kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget att avveckla Bostad Luleå kommer Lulebo ta över den befintliga kö som gäller 31 december. För att stå kvar i kön och vara med i övergången måste man ha betalt köavgiften. Stadsbyggnadsförvaltningen tittar på hur en eventuell återbetalning av delar av avgiften ska kunna göras.

Bakgrund

Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå startade oktober 2016 i syfte att säkra att boende fick behålla sin befintliga köplats och slippa risken med att hamna sist i en ny kö i samband med att delar av Lulebos fastighetsbestånd såldes. Efter att Lulebo har valt att säga upp avtalet med Luleå kommun från och med årsskiftet 2020/2021 föreslås att Bostad Luleå upphör.

– Den ursprungliga tanken var att övriga fastighetsägare skulle ansluta till den kommunala bostadsförmedlingen med sina lägenheter. Något som inte har skett, vi är den enda aktören som fullt ut gått in i Bostad Luleå, säger Kent Ögren ordförande i Lulebos styrelse och anger det som den huvudsakliga orsaken till att de valt att säga upp avtalet med Luleå kommun från och med årsskiftet 2020/2021.

– Vi är fullt ut beredda att ta över bostadsförmedlingen och ingen som idag köar genom Bostad Luleå ska förlora kötid, säger Ögren.

FAKTA

  • Bostad Luleå startades i 2016
  • Öppen för alla bostadssökande som har fyllt 15 år, köavgiften är 250 kronor årligen.
  • Läs mer: www.bostadlulea.se

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Luleå kommun

Uppdaterat: 27 augusti 2020

Logotyp