Brand på Furuparksskolan

Furuparksskolan på Skurholmen i Luleå har brunnit. Branden började sent på lördagskvällen och på söndag morgon meddelade räddningstjänsten att branden är under kontroll och att eftersläckningsarbete pågår. Skolledningen har under söndagen varit på plats för att bilda sig en uppfattning om händelsen. Skolan kommer att hållas stängd på måndag.

Efter branden är Furuparksskolan stängd på mpndag. Den ligger på Skurholmen och är en F-6 skola med 289 elever.

Under förmiddagen har skolledningen träffats och på plats, med hjälp av insatschefen, fått en uppfattning om vilka konsekvenser branden på Furuparksskolan medför.

– Vi har delat in åtgärderna i tre steg. Det första steget handlar om upplägget för juni, det andra om den sommaröppna verksamheten i juli och det tredje steget handlar om augusti och framåt, säger Louice Stridsman, grundskolechef vid Luleå kommun.

– I det första steget koncentrerar vi oss nu främst på juni och skolavslutningsveckan. Vi kommer inte nyttja huvudbyggnaden utan istället använda oss av Opalens byggnad som är en fristående liten byggnad i direkt anslutning till skolan samt matsalen.

Sista skolveckan

På måndag kommer skolan att hållas stängd. För de vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg med kort varsel hänvisas barnen till lokalen Opalen i anslutning till skolan. Mer information kommer via vårdnadshavarappen.

På tisdag och onsdag har skolan igång verksamheten och arbete pågår med att detaljplanera upplägget. Eftersom skolans huvudbyggnad inte kan nyttjas kommer alternativa upplägg att ordnas som till exemepel klassvisa utflykter.

På torsdag genomförs skolavslutningen klassvis på ett sätt som är anpassat med anledning av den rådande pandemin. Tider och upplägg ges direkt till vårdnadshavarna.

Fritidsverksamheten

Den sommaröppna fritidsverksamheten kommer att flyttas till Örnässkolan.

Planering inför höstterminen

– Vi har påbörjat arbete med det tredje steget som handlar om augusti och framåt. Vår initiala bedömning nu är att delar av skolbyggnaden kommer att kunna användas i augusti månad. I vilken omfattning kommer vi att återkomma till, säger Louice Stridsman.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Bild: Luleå kommun

Logotyp