Brister i hemtjänsten utreds som mycket allvarligt

En person hittades avliden i sitt hem efter att anhörig kontaktat hemtjänsten. Hemtjänsten hade inte sedan midsommarhelgen haft kontakt vid deras besök med personen. Händelsen är mycket allvarlig och utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Rutinerna vid besök av brukare följdes inte. Händelsen är mycket allvarligt och utreds av Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i fredags som den anhöriga hörde av sig till hemtjänsten och var orolig eftersom personen inte hade fått kontakt med sin närstående under en längre tid. Polis tillkallades och personen hittades avliden.

– Det finns tydliga rutiner för hur hemtjänsten ska hantera situationer när man inte får kontakt med brukare vid besök, dessa rutiner har vid denna händelse brustit, säger Anna Fors, verksamhetschef vård och omsorg.

– Socialförvaltningen ser mycket allvarligt på det som hänt och händelsen kommer därför att anmälas till IVO som en lex Sarah, fortsätter Anna Fors.

FAKTA

  • IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Myndigheten ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Text och foto: Luleå kommun

09 juli 2020

Logotyp