Central krisledning avvecklas

12 mars beslutade kommundirektör Anna Lindh Wikblad att kommunens centrala krisledning skulle aktiveras och leda arbetet med coronaviruset. Nu övergår arbetet till ren linjeverksamhet. Därför läggs den centrala krisledningen ned från och med 30 april.

Den centrala krisledningen inom Luleå kommun avvecklas, kan dock snabbt återsättas vid behov.

Luleå kommuns plan för hantering av samhällsstörningar beskriver hur krisledningsorganisationen är organiserad för att kunna leda och samordna vid händelser som påverkar kommunens egen verksamhet eller geografiska område.

Vid en större händelse kan kommundirektören besluta att tillsätta central krisledning (CKL) vars uppgift är att centralt samordna bedömning och insats vid en samhällsstörning. CKL ska vid behov samordna och stödja förvaltningarnas krisledning, men uppgiften att hantera situationen kvarstår hos de berörda förvaltningarna.

– I juni ska vi utvärdera och summera krisledningens arbete, men så här långt är jag mycket nöjd med hur kommunen har förmått hantera den utmaning som coronaviruset innebär för alla verksamheter. Vi fortsätter med de samverkansstrukturer som vi har byggt sedan utbrottet i mars, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad och betonar:

– Vi kan snabbt återsätta den centrala krisledningen om behovet uppstår. Men i nuläget bedömer jag att vi kan återgå till vanlig linjeverksamhet eftersom alla frågor hanteras på respektive förvaltning och samordnas i ledningsgruppen.

FAKTA Central krisledning ansvarar även för:

  • Information till allmänhet och media.
  • Samordning av budskap till olika målgrupper.
  • Sammanställning av kommunövergripande lägesbild.
  • Analys och omfallsplanering utifrån händelseutveckling och antaganden.
  • Samordna och stödja förvaltningarnas krisledningar.
  • Samordna hanteringen med andra aktörer.
  • Inventering och sammanställning av resursbehov.

Text: Roger Jönsson

Bild: Peter Rosén

30 april 2020

Logotyp