Ceremoni i Luleå på Veterandagen

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen. Då hyllas Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. I Luleå flyttar Försvarsmakten ut sin årliga ceremoni från flottiljen till Hermelinsparken, där ett veteranmonument ska invigas. Enligt tradition så bjuder ceremonin även på musik, tal, en parad och kransnedläggning.

Veterandagen den 29 maj är en officiell flaggdag i Sverige. Varje år hålls ceremonier över hela Sverige till minne av Sveriges krigsveteraner. Syftet är att att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld. Ceremonierna är också ett sätt att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

*Bilderna i denna artikel är från det statsceremoniella högtidlighållandet av Veterandagen 2013.

Hederstal och medaljering - några vanliga inslag vid det årliga högtidlighållandet under Veterandagen. I år håller Försvarsmakten sitt årliga firande av Veterandagen i centrala Luleå, i samverkan med Luleå kommun och länsstyrelsen Norrbotten.

Högtidlig ceremoni

Sedan veterandagen blev en allmän flaggdag 2018 är det vanligt förekommande med högtidlighållanden och ceremonier på flera platser runt om i Sverige.

Den 29 maj hålls en ceremoni i Hermelinsparken Luleå. I år anordnar Försvarmakten, tillsammans med länsstyrelsen och Luleå kommun en veteranceremoni i Hermelinsparken Luleå. Det blir den första veteranceremonin som flottiljen håller utanför sina grindar. I år riktas särsklid uppmärksamhet mot de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP 1964-1993, men även allmänheten och veteraner från andra myndigheter är välkomna att delta.

Öppet för allmänheten

Ceremonin kommer bland annat innehålla tal av Luleås kommunalråd Carina Sammeli och Norrbottens landshövding Lotta Finstorp. Under ceremonin invigs en minnessten som nyligen rests i parken. Mer om programmet:

  • Fyra Jas 39 Gripen genomför överflygning i ”Missing man formation”
  • Landshövding Lotta Finstorp inviger den nya minnesstenen
  • Parad för fanan. Hemvärnets Musikkår Norrbotten spelar flygvapnets
    paradmarsch
  • Tal av Luleås kommunalråd Carina Sammeli
  • Hemvärnets Musikkår spelar
  • Kransnedläggning vid minnesstenen

Ceremonin äger rum i Hermelinsparken söndag den 29 maj, med start klockan 13. Veterandagens ceremoni är öppen för allmänheten och media.

Historiskt parkområde

Hermelinsparken är Luleås äldsta park. Med sina 2 hektar är det även stadens största anlagda park. Den anlades 1870 som stadsträdgård vilket även är orsaken till att den närliggande gatan heter Trädgårdsgatan. Parkens eget namn fick den från friherre Samuel Gustaf Hermelin, som även hedrats med en staty i parken, för de insatser som han gjort för Norrbotten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola, källa Försvarsmakten

Bild: Försvarsmakten

Logotyp