De får bidrag från Facebook

Sex kommunala verksamheter får i år ta del av medel som Facebooks Community Action Grants delar ut. Detta är ett program där det går att ansöka om bidrag för att driva projekt som bidrar till regionens utveckling. Projekten ska genom att skapa kontakt mellan människor online eller i verkliga världen, främja kunnande och utveckling inom teknologi eller kultur.

I år är det totalt tio olika aktörer som får bidrag varav sex av dem är verksamheter från Luleå kommun. En av dem är Kulturskolan som har byggt upp en kursverksamhet kvällstid för elever med fokus på programmering och tredimensiell grafik. 

– Facebooks satsning ger oss ännu bättre förutsättningar att ge eleverna inspiration och kunskaper som de har nytta av i framtiden, säger Åsa Gustafsson musiklärare vid Kulturskolan i Luleå kommun.

För sjunde året i rad delar Facebook ut pengar till verksamheter i sitt Community Action Grants, som syftar till att bidra till samhället där Facebook har sin verksamhet. (På bilden världsrekordsförsöket med Facebook-tummen. )

Nedan listas alla de verksamheter från Luleå kommun som har mottagit bidrag 2020.

Borgmästarskolan: 99 016 kr

Språk och kommunikation är ett av skolans prioriterade ämnen, och bidraget kommer ge lågstadieskolan möjlighet att köpa in läsplattor och hårdvara i syfte att förbättra språkinlärningen där majoriteten av eleverna är nyanlända och inte har svenska som sitt förstaspråk.

Luleå kommun, avdelningen för bibliotek och konst: 222 132 kr

I bibliotekets läsfrämjandeplan ingår arbete med digital delaktighet och att biblioteket ska öka till användande av digitala verktyg och digitalt berättande. Bidraget kommer hjälpa med skapandet av ett DigidelCenter på stadens bibliotek. Tanken är att centret ska vara öppet för alla åldrar som vill lära och skapa med hjälp av digital teknik, inklusive VR.

Luleå Kulturskola: 120 000 kr

Bidraget ska hjälpa kulturskolan som planerar köpa in utrustning för virtual reality (VR) för att förbättra utbildningen inom digital kompetens och kreativ VR/spelutveckling för 250 gymnasielever i Luleå.

Mariebergsskolan F-3, fritidshem Gammelstad: 100 000 kr

Bidraget kommer hjälpa skolans planer på att designa och lansera ett utomhusområde som ska öka och spåra fysisk aktivitet bland lågstadieelever. Forskning visar att rörelse underlättar vid inlärning, vilket projektet ska främja.

Råneskolan: 70 000 kr

Bidraget kommer hjälpa till med inköp av multimediateknik, inklusive en green-screen och inspelningsutrustning för en ny inspelningsstudio på grundskolan. Teknik har många gånger en naturlig dragningskraft för elever som kanske har låg studiemotivation. Skolan ligger också i ett socialekonomiskt utsatt område, där många kanske inte har råd med teknik som läsplattor och datorer i hemmet. Detta kan projektet överbrygga.

Råneskolan: 85 000 kr

Bidraget kommer gå till inköp av läsplattor och robothårdvara för skolans STEM-labb.

Rutviksskolan: 130 000 kr

Bidraget kommer låta skolan köpa in läsplattor, digitala mikroskop och annan utrustning för att förbättra inlärningsresultat i naturvetenskap, inklusive biologi, fysik och kemi. Intresse för naturvetenskap i tidig ålder gör chansen större att elever väljer att arbeta inom områdena i framtiden.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

06 april 2020

Logotyp