Earth Hour på lördag

På lördag manifesteras Earth Hour runt om i världen. Luleå kommun deltar även i år, bland annat genom att släcka ner gatu- och parkbelysning och genom att vara med i Earth Hour Challenge.

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder. Förra året deltog 188 länder och territorier.

På lördag 30 mars släcker kommunen ner vissa centralt placerade byggnader samt all gatu- och parkbelysning (12 000 ljuspunkter) mellan kl 20.30-21.30. I Luleå Domkyrka hålls en körkonsert under Earth Hour.

Var med och tävla genom att svara på frågor kring klimat och biologisk mångfald.

Earth Hour Challenge

Världsnaturfonden WWF anordnar tillsammans med klimatappen Deedster i år tävlingen Earth Hour Challengelänk till annan webbplats. Tävlingen börjar den 16 mars och målgången sker i samband med Earth Hour den 30 mars kl. 20:30.

Antingen tävlar du enskilt för kommunen eller tillsammans med ditt företag. Du kan följa dina egna framsteg samt hålla koll på hur du själv och kommunen eller företaget ligger till nationellt direkt i appen.

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay, Illustration: Earth Hour

15 mars 2019

Uppdaterad: 29 mars 2019

Logotyp