Dialog om sommarens utmaningar

Vad gör vi för att möta sommarens utmaningar med anledning av Covid-19? Det var temat för den andra digitala dialogen mellan Luleå kommun och civilsamhället som hölls den 2 juni.

Som en del i en lokal överenskommelse med det civila samhället ska Luleå kommun hålla två dialoger per år. Med anledning av coronasituationen har träffarna styrts om till digitala möten.

Den senaste dialogen ägde rum den 2 juni och fokus på mötet var de utmaningar som samhället står inför sommaren 2020 med anledning av coronasituationen, och vad som görs för att möta dessa utmaningar.

Några av kommunens representanter som deltog i mötet. Från vänster: Roger Stenberg, avdelningschef kultur - och fritidsförvaltningen, Fredrik Hansson, vice kommunalråd, Barbro Müller, folkhälsostrateg och Patrik Bylin, t f kultur- och fritidschef.

Ett trettiotal föreningar och organisationer hade anslutit till det digitala mötet och från kommunen deltog representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstaben, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Syftet med dialogerna är att ge föreningar och civilsamhällets organisationer möjlighet att sprida kunskap om deras värdefulla insatser under kristid. Det är även en möjlighet för kommunen att sprida information och besvara frågor kopplat till arbete och anpassningar utifrån coronasituationen.

Civilsamhället en stark kraft

Träffarna ger föreningar och organisationer möjlighet att knyta kontakter sinsemellan för en ökad samverkan kring utmaningar som är svåra att hantera var för sig.

– Vi ser fram emot att jobba vidare med detta. Civilsamhället är en viktig och stark kraft i att möta de utmaningar vi har i samhället. De sitter också på betydelsefull information som vi som kommun kan ha nytta av för att på ett bra sätt adressera utmaningarna utifrån kommunens olika uppdrag och arbetet för kommunens invånare, säger Fredrik Hansson, vice kommunalråd.

Ett nytt dialogtillfälle planeras till efter semesterperioden för att följa upp hur sommaren varit.


FAKTA

  • Enligt överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället omfattar det civila samhället föreningslivet men också andra ideella organisationer, folkbildningen, trossamfund, nätverk och frivilliga krafter. Ekonomiska verksamheter som inte är vinstutdelande utan drivs utifrån mål och engagemang för en viss samhällsfråga hör också till civila samhället.
  • www.lulea.se/ettgottlivlänk till annan webbplats finns information om överenskommelsen för den som vill veta mer om bakgrunden till den och vad den innehåller.

Text: Andreas Jönsson, Monika Aunes

Foto: Andreas Jönsson

04 juni 2020

Logotyp