Digitala möten har minskat resekostnaderna

Luleå kommuns kostnader för resor och konferenser har totalt sett minskat med 4,6 miljoner kronor under årets fem första månader jämfört med samma period 2019. Det som en direkt följd av coronapandemin. Det visar statistik från kommunens resebyrå.

Kostnaderna för hotell och marktransporter har minskat med 81 procent jämfört med fjolåret. 2019 betalade Luleå kommun ca 1,6 miljoner kronor i hotellkostnader. I år är summan 300 000 kronor, en minskning med ca 1,3 miljoner.

Vad gäller kostnader för flyg, tåg, bil och konferenser är minskningen ca 60 procent, totalt nästan 2,7 miljoner kronor. Av dem är det flyget som står för den största delen och där har kostnaden minskat med 1,6 miljoner. Konferenskostnaden har minskat med 860 000 kronor.

Coronapandemin har påverkat kommunens resekostnader. Under årets fem första månader minskade kostnaderna med 4,6 miljoner kronor.

Totalt har kommunens kostnader för resor och konferenser minskat med 67 procent, eller drygt 4,6 miljoner kronor, under perioden januari till och med maj i år jämfört med samma period förra året. Istället har många möten som annars skulle ha inneburit en resa, ersatts med digitala möten.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad tror dock att en viss återgång är att förvänta då många möten ställts in för att de inte kan göras digitalt eller för att verksamheterna har behövt prioritera krisledning istället.

– Coronapandemin har gjort att vi snabbt har tvingats till att förändra våra beteenden på många plan, så även när det gäller våra resor. De fysiska mötena har till stor del ersatts av digitala möten. Om det blir en bestående nedgång vad gäller resor och konferenser även efter krisen återstår att se, men vi kan med säkerhet säga att digitaliseringen inom kommunen har tagit ett stort kliv framåt, säger Anna Lindh Wikblad.

FAKTA

  • Jämförelsen gäller under perioden januari – maj 2020 och samma period 2019.
  • Kostnaderna avser Luleå kommuns förvaltningar.
  • Statistiken visar ungefärliga kostnader för resor och konferenser under den jämförda perioden, inte de faktiska antalet resor. Det kan finnas resor som är bokade och kostnadsförda före vald period, men där själva resan skett inom vald period. Det kan också ha skett bokningar som kostnadsförts inom den aktuella perioden men som avser tidpunkt efter vald period osv.

Text: Monika Aunes

Foto: Shuttertock

10 juni 2020

Logotyp